Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl Vyriausybės veiklos ataskaitos" PROJEKTAS

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

REZOLIUCIJA

DĖL VYRIAUSYBĖS VEIKLOS ATASKAITOS

2003 m. balandžio d.

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

Išklausęs ir apsvarstęs LR Vyriausybės 2002 metų veiklos ataskaitą,

Sveikina Vyriausybės pastangas Lietuvai ruošiantis tapti NATO ir Europos Sąjungos pilnateise nare;

Kartu pažymi, kad Vyriausybės ataskaita atspindi Lietuvos valstybės pastarojo meto raidos tendencijas, tačiau kyla rimtų abejonių ar daugelis ataskaitoje nurodomų darbų prisidėjo prie šių teigiamų permainų;

Pastebi, kad Vyriausybės veiklos ataskaita stokoja gilesnės valstybės situacijos analizės, remiasi vienpusiška, kartais net prieštaringa informacija;

Pripažįsta, kad Vyriausybės veikla, kaip jai įprasta, remiasi einamųjų klausimų sprendimu, o ne ilgalaike valstybės vizija;

Nesutinka su Vyriausybės požiūriu, kad visos problemos Lietuvoje išspręstos ar sprendžiamos sėkmingai, ir pastebi, kad ataskaitoje sistemingai vengiama (savi)kritiško situacijos vertinimo;

Atkreipia dėmesį į ydingą mokesčių ir jų administravimo politiką, vengimą supaprastinti sąlygas verslui (ypač smulkiam ir vidutiniam), įsisenėjusių problemų sveikatos apsaugoje sprendimo atidėliojimą arba sprendimą atgyvenusiais administraciniais metodais(ligoninių tinklo pertvarkymas, kvotų medikamentams įvedimas ir pan.), neapibrėžtumą švietime, neryžtingumą socialinės apsaugos ir pensijų reformos srityse;

Pabrėžia, kad daugelis Vyriausybės veiklos ataskaitoje nurodomų darbų iš esmės nesprendžia skurdo mažinimo ir darbo vietų kūrimo problemų;

Biudžeto politika ir pertvarkos valstybės valdymo srityje nukreiptos į valdininkų valstybės kūrimą, siaurų interesų tenkinimą, korupcijos ir nebaudžiamumo toleravimą.

Todėl siūlo LR Vyriausybės 2002 m. veiklos ataskaitą įvertinti neigiamai.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKAS

Teikia:

Seimo nariai

Gintaras Steponavičius

Eligijus Masiulis

2003.04.08

 
Naujausi pakeitimai - 2003 04 09.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas