Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Kašėtos A. Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymo projektas Seime užregistruotas 2003 03 05

Pagal šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punktą vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktam Seimo nariui ir jo padėjėjui, Seimo nario pasirinktoje rinkimų apygardos savivaldybėje (savivaldybėse) Seimo nario įgaliojimų laikui skiriama ne mažesnė kaip 12 m² sanitarijos ir higienos reikalavimus atitinkanti patalpa su baldais ir telefonu.

Seimo nario ir jo padėjėjo naudojimosi telefonu intensyvumą apsprendžia besikreipiančiųjų į Seimo narį piliečių skaičius. Todėl dabar egzistuojanti apmokėjimo už stacionarius telefonus tvarka šiuo požiūriu yra neracionali, nes vieną mėnesį neišnaudojus skirto pokalbių limito (VMDU 0.15 dydžio), likusios pinigų sumos nėra galimybės perkelti į kitą mėnesį, kuris savo darbų kiekiu gali net gerokai lenkti praėjusįjį.

Tuo tarpu, įtvirtinus įstatyme galimybę susumuoti trijų mėnesių limitą, sutaupytos lėšos galėtų būti panaudojamos ir kitą mėnesį.

Projekto lyginamasis variantas:

1 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

“2) vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktam Seimo nariui ir jo padėjėjui – nuolatiniam naudojimuisi Seimo nario pasirinktoje rinkimų apygardos savivaldybėje (savivaldybėse) Seimo nario įgaliojimų laikui ne mažesne kaip 12m² sanitarijos ir higienos reikalavimus atitinkančią patalpą su baldais ir telefonu. Už naudojimąsi telefonu neviršijant paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) 0.15 dydžio per mėnesį pagal pateiktą sąskaitą moka Seimo kanceliarija. Atskirų mėnesių limitas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai ir apskaičiuotą limitą viršijančią sumą sumoka Seimo narys.”

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
Naujausi pakeitimai - 2003 04 05.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas