Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Meliano A., Vėsaitės B. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Įstatymo projektas Seime užregistruotas 2003 03 13

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies papildymo 5 punktu įstatymo projektu siekiama labiau paskatinti fizinius asmenis remti visuomenei naudingą darbą dirbančius viešuosius subjektus – biudžetines įstaigas, visuomenines organizacijas, labdaros ir paramos fondus, ir kitus pelno nesiekiančius subjektus.

Priėmus Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, gyventojai, savo lėšomis remiantys įvairias visuomenei naudingas veiklas – vaikų, neįgaliųjų, kultūros ir pan. organizacijas – nebeturi teisės į anksčiau taikytą pajamų mokesčio lengvatą. Iki 2002 m. gruodžio mėn. 31 d. buvo galima apmokestinamąsias pajamas sumažinti paramai duota suma, bet ne daugiau kaip 15 proc. metinių pajamų. Tokia lengvata skatino vidutines ir didesnes pajamas turinčius gyventojus būti solidariais bendruomenių nariais aktyviai sprendžiant joms opias socialines problemas.

Gyventojų nuomonės tyrimas „Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje“ (SIC Rinkos tyrimai, 2002 birželis) parodė, kad tik 11,6 proc. gyventojų yra per pastaruosius metus aukoję pinigų paramai, ir šis rodiklis nepakito nuo 1998 metų. Statistikos departamento duomenimis, 2001 m. Lietuvos gyventojai paramai suteikė tik 3,8 mln. litų, tuo tarpu įmonės – 57,4 mln. Tai rodo, kad valstybė menkai skatino gyventojus teikti paramą.

Finansų ministerijos prašymu 2000 m. labdaros ir paramos administravimą Lietuvoje vertinęs Kanados ekspertas prof. N.Brooks‘as rekomendavo, atsižvelgiant į daugelio pasaulio valstybių patyrimą ir praktiką, mažinti mokesčių lengvatas rėmėjams-juridiniams asmenims, ir ženkliai lengvatas padidinti paramą teikiantiems fiziniams asmenims, kurie yra pagrindiniai filantropijos ir pilietiškumo tradicijų kūrėjai ir nešėjai.

Nors Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme numatyta teisė mokesčio mokėtojams pavesti mokesčių administratoriui pervesti iki 2 procentų jų sumokėto mokesčio savo nuožiūra pasirinkam paramos gavėjui, ji neskatina gyventojų savo lėšomis remti visuomenei naudingas veiklas.

Projekto lyginamasis variantas:

1. straipsnis. 21 straipsnis. Iš pajamų atimamos gyventojo patirtos išlaidos

21 straipsnio 1 dalį papildyti 5 punktu ir ją išdėstyti taip:

1. Iš pajamų gali būti atimamoms šios per mokestinį laikotarpį patirtos nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidos:

1) savo, sutuoktinio arba savo nepilnamečių vaikų (įvaikių) naudai sumokėtos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudiminiam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui;

2) savo ir sutuoktinio naudai sumokėtos pensijų įmokos į Lietuvos Respublikoje įsteigtus pensijų fondus;

3) palūkanos už paimtą kreditą gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti, sumokėtos banko, kitoms kredito įstaigoms arba finansų ministro sąraše nurodytiems užsienio valstybių fondams ir valstybinėms finansinėms institucijoms, kurių daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) paketo turėtojai yra užsienio valstybių vyriausybės, taip pat palūkanos, sumokėtos finansų įmonei už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą);

4) už studijas (kurias baigus įgyjamas aukštasis išsilavinimas ir (ar) suteikiama kvalifikacija, taip pat doktorantūros bei meno aspirantūros studijos) studijuojančių nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtos sumos. Jei už studijas sumokėta skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš kredito įstaigos paskola), tai iš pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis;

"5) Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka suteikta parama;"

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Teikia

Seimo nariai Birutė Vėsaitė

Artūras Melianas

 
Naujausi pakeitimai - 2003 04 05.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas