Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

D.Teišerskytės, R.Vaštako Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 5 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Įstatymo projektas Seime užregistruotas 2003 03 26

Projekto tikslas - užtikrinti, kad vaikui, augančiam nevyriausybinėje globos instancijoje, šeimynoje ar su fiziniu asmeniu, būtų išskaičiuota iš jo globėjų 1/3 pašalpos dalis ir pervesta į vaiko asmeninę sąskaitą.

Papildant šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalį siekiama, kad iš vaiko išlaikymui mokamos 4 MGL dydžio pašalpos būtų išskaičiuojama 1/3 sumos ir persiunčiama į vaiko asmeninę sąskaitą kiekvieną mėnesį, kol Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais baigiasi vaiko globa (rūpyba). Tokiu įstatymo straipsnio pakeitimu šie, į vaiko asmeninę sąskaitą pervesti kiekvieną mėnesį pinigai, labai praverstų pragyvenimui, studijoms ar kitoms reikmėms vaikui sulaukus pilnametystės. Šiuo laikotarpiu jis savarankiškai pradeda naują, daug sudėtingesnį gyvenimo etapą, kuris reikalauja vis didesnių išbandymų bei didesnių išlaidų. Sulaukęs pilnametystės, jis dar negali būti visiškai pasirengęs savarankiškam, kasdieniniam gyvenimui, nes trūksta gyvenimiškosios patirties, žinių.

Siūloma, kad įstatymo pakeitimas įsigaliotų nuo 2004 metų sausio 1 dienos.

Projekto lyginamasis variantas:

1 straipsnis. Straipsnio pakeitimas ir papildymas

5 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius “kiekvieną mėnesį” ir įrašyti žodžius “iš kurios išskaičiuojama 1/3 ir persiunčiama į vaiko asmeninę sąskaitą kiekvieną mėnesį,”.

Fiziniam asmeniui, šeimynai arba nevyriausybinei globos institucijai, įstatymų nustatyta tvarka paskirtai likusio be tėvų globos vaiko globėju (rūpintoju), šiam vaikui išlaikyti mokama 4 MGL dydžio pašalpa kiekvieną mėnesį iš kurios išskaičiuojama 1/3 ir persiunčiama į vaiko asmeninę sąskaitą kiekvieną mėnesį, kol Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais baigiasi vaiko globa (rūpyba).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 
Naujausi pakeitimai - 2003 04 05.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas