Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

V.Martišausko Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas

2003 03 27 Seimas po pateikimo pritarė šiam įstatymo projektui; svarstymas numatytas 2003 05 13. Pagrindiniu paskirtas Biudžeto ir finansų komitetas, papildomas – Ekonomikos komitetas.

Parengto įstatymo projekto tikslas – užtikrinti fizinių ir juridinių asmenų lygiateisiškumą naudojantis keliais.

Įstatymo projektu siūloma Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuoti keleivių ir transporto priemonių neatlygintiną perkėlimą per potvynio metu užlietas ir dėl to nepravažiuojamas valstybinės reikšmės kelių atkarpas, kai tarp šių kelių jungiamų gyvenamųjų vietovių ir pagrindinių kelių tinklo nėra kitos susisiekimo keliais galimybės.

Ši pataisa ypatingai aktuali dviem tūkstančiams Rusnės salos gyventojų ir ne mažesniam skaičiui į salą atvykstančiųjų. Žmonės, kasmetinių potvynių, trunkančių nuo 1 iki 2 mėnesių per metus, vykdami į Rusnę arba iš jos yra priversti naudotis specialiomis, užlietą Šilutės – Rusnės kelio atkarpą galinčiomis įveikti, transporto priemonėmis. Nepaisant to, kad tai yra vienintelis būdas keliais pasiekti Rusnės salą, specialiųjų transporto priemonių veikla šiuo metu yra traktuojama, kaip paslauga, už kurią privaloma susimokėti.

Manytina, kad dabartinė situacija, kai iš kelių naudotojų reikalaujama susimokėti už perkėlimą per valstybinės reikšmės kelią, kuriuo eismas nėra uždraustas, nėra pateisinama. Asmenys, už naudojimąsi keliais ir jų infrastruktūra mokantys įstatymų nustatytus mokesčius ir rinkliavas, turi teisę į susisiekimą keliais lygiomis su kitais asmenimis sąlygomis neturėdami papildomų išlaidų.

Šiuo metu Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme yra įtvirtinta nuostata dėl neatlygintino perkėlimo keltais per Kuršių marias, kurios įgyvendinimas reikalauja 10, 8 mln. Lt lėšų. Šios nuostatos įtvirtinimas paremtas tuo, kad keltas tarp Klaipėdos ir Smiltynės yra kelio tarp Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Neringos tąsa. Analogiškai galima teigti, kad perkėlimas per užlietąsias nepravažiuojamas kelių atkarpas specialiomis transporto priemonėmis, taip pat laikytinas kelio tąsa.

Neigiamų pasekmių priėmus įstatymą nenumatoma. Priešingai, Vyriausybei atsisakius iš esmės spręsti susisiekimo Šilutės – Rusnės keliu užtikrinimo problemą, nors dalinai bus vykdoma valstybės pareiga užtikrinti visų gyventojų lygiateisiškumą naudojantis keliais.

Priėmus įstatymą turės būti priimtas Vyriausybės nutarimas, kuriuo bus nustatyta projektu siūlomo įtvirtinti perkėlimo tvarka.

Siūlomų nuostatų įgyvendinimas organizuojant žmonių ir transporto priemonių perkėlimą per kelio Šilutė – Rusnė užlietą atkarpą potvynio metu per mėnesį pareikalaus apie 50 tūkstančių litų, t.y. siūlomų nuostatų įgyvendinimui prireiks nuo 50 iki 100 tūkst. litų kasmet, neesant kitoms analogiškoms situacijoms kituose keliuose.

Projekto lyginamasis variantas:

1 straipsnis. 11 straipsnio 5 dalies papildymas

Papildyti įstatymo 11 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

“5. Programos finansavimo lėšos taip pat naudojamos keleivių ir transporto priemonių neatlygintino perkėlimo keltais per Kuršių marias bei specialiai tam pritaikytomis transporto priemonėmis per virš Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto lygio pakilusio vandens užlietas valstybinės reikšmės kelių atkarpas, kai tarp šių kelių jungiamų gyvenamųjų vietovių ir pagrindinių kelių tinklo nėra kitos susisiekimo keliais galimybės, išlaidoms kompensuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.”

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 04 05.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas