Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

S.Lapėno Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektas

2003 03 27 Seimas po pateikimo pritarė šiam įstatymo projektui; svarstymas numatytas 2003 05 13. Pagrindiniu paskirtas Ekonomikos komitetas, papildomas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas.

Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektas sudaro galimybes įgyvendinti LR Konkurencijos įstatymo nuostatas dėl konkurencijos tam tikrame rinkos segmente. Esant fiksuotam vežimo tarifui, negalima konkurencija tarp vežėjų, keleiviai negauna pigesnės paslaugos. LR Vietos savivaldos įstatyme yra nustatyta, kad viena iš savivaldybių savarankiškų funkcijų yra sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas. Šio įstatymo projekto tikslas yra gerinti verslo sąlygas.

Projekto lyginamasis variantas:

1 straipsnis. 16 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

“2. Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais maksimalius tarifus nustato savivaldybių tarybos.”

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Teikia:

V. Karbauskis

 

S. Lapėnas

 

B. Vėsaitė

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 04 05.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas