Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

G.Steponavičiaus, R.Palaičio Mokesčių administravimo įstatymo 17, 30, 31, 32, 32(1) ir 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

2003 03 27 Seimas po pateikimo pritarė šiam įstatymo projektui; svarstymas numatytas 2003 05 29. Pagrindiniu paskirtas Biudžeto ir finansų komitetas, papildomais – Teisės ir teisėtvarkos ir Ekonomikos komitetai.

Iniciatorių teigimu, galiojančiame įstatyme numatytos turto arešto ir išieškojimo procedūros atliekamos vienašališkais mokesčių administratoriaus sprendimais, todėl neužtikrinamas nešališkas ir maksimaliai teisėtas šių priemonių panaudojimas. Vienašališkai išieškant ar areštuojant turtą neretai nepagrįstai apsunkinama mokesčių mokėtojo veikla, o vėliau dažnai paaiškėja, kad šios priemonės nebuvo tikslingos.

Kai mokesčiai ne ginčo tvarka išieškomi iš įsiskolinusios įmonės sąskaitos, valstybė ne tik ignoruoja kitų kreditorių interesus, bet ir pačios įmonės ateitį. Tokia tvarka atskleidžia vienpusį ir trumparegišką požiūrį į įmonių veiklą. Jeigu įmonė stokoja lėšų sumokėti pagal savo įsipareigojimus, tame tarpe ir sumokėti mokesčius, turi būti skaičiuojami, o vėliau sumokami delspinigiai. Išskirtines teises valstybė turėtų prisiimti tik tada, kai tai yra tikrai būtina, tuo nepaneigdama rinkos dalyvių teisėtų lūkesčių, nepakirsdama sutarčių vykdymo ir įmonių atsigavimo po laikinų sunkumų. Tais atvejais, kai įmonė delsia sumokėti mokesčius, delspinigius ir t.t., mokesčių administratorius turėtų įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl skolų išieškojimo arba dėl bankroto bylos iškėlimo. Panaikinus teisę vienašališkai išieškoti ir areštuoti turtą mokesčių administratoriams išlieka pakankamai teisių įgalinančių tinkamai administruoti mokesčius.

Dėl minėtų priežasčių, liberalų manymu, esama tvarka nėra tinkama teisinėje valstybėje, kurios ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva

Siūlomi pakeitimai, sudarydami aiškesnes sąlygas asmenų veiklai, leistų sutaupyti tiek valstybės, tiek privačių asmenų lėšų. Patvirtinus siūlomą tvarką būtų išvengiama neteisėtų vienašališkų išieškojimų ir areštų taip išvengiant nepagrįstų privataus asmens veiklos trukdymų, o taip pat galimų ieškinių prieš mokesčių inspekciją dėl žalos padarytos nepagrįstais veiksmais.

Siūloma tvarka taip pat leistų optimaliau organizuoti mokesčių administratorių darbą skatindama tikslesnį resursų nukreipimą tomis kryptimis, kur tai reikalinga, bei padėtų sumažinti nepagrįstų akcijų kiekį.

Teikiamas įstatymo projektas neprieštarauja Europos Sąjungos teisei.

 

Projekto lyginamasis variantas: