Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Mokesčių administratoriams siūloma neleisti išieškoti pinigų be teismo leidimo

Šiandien Seimas pradės svarstyti Jungtinės ir liberalų frakcijos siūlymą mokesčių administratoriams panaikinti galimybę be teismo leidimo išieškoti iš asmenų bankų sąskaitų laiku nesumokėtus mokesčius, delspinigius, baudas ir kitas valstybės ar savivaldybės biudžetams bei valstybės pinigų fondams priklausančias sumas.

Šiuo metu galiojančiuose įstatymuose numatytos turto arešto ir išieškojimo procedūros atliekamos vienašališkai, mokesčių administratoriui nusprendus, todėl neužtikrinamas nešališkas ir maksimaliai teisėtas šių priemonių panaudojimas. “Vienašališkai išieškant ar areštuojant turtą neretai nepagrįstai apsunkinama mokesčių mokėtojo veikla, o vėliau dažnai paaiškėja, kad šios priemonės nebuvo tikslingos”, - būtinybę taisyti šiuo metu galiojančią tvarką argumentavo Seimo vicepirmininkas Gintaras Steponavičius.

Įstatymo pataisas parengusio G.Steponavičiaus bei jo kolegos iš Jungtinės ir liberalų frakcijos Raimundo Palaičio nuomone, kai mokesčiai ne ginčo tvarka išieškomi iš įsiskolinusios įmonės sąskaitos, valstybė ne tik ignoruoja kitų kreditorių interesus, bet ir pačios įmonės ateitį.

“Tokia tvarka atskleidžia vienpusį ir trumparegišką požiūrį į įmonių veiklą. Jeigu įmonė stokoja lėšų sumokėti mokesčius, turi būti skaičiuojami, o vėliau sumokami delspinigiai. – sako G.Steponavičius. - Išskirtines teises valstybė turėtų prisiimti tik tada, kai tai yra tikrai būtina, tuo nepaneigdama rinkos dalyvių teisėtų lūkesčių, nepakirsdama sutarčių vykdymo ir įmonių atsigavimo po laikinų sunkumų”.

Parlamentarų siūlymu, tais atvejais, kai įmonė delsia sumokėti mokesčius ar delspinigius, mokesčių administratorius turėtų įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl skolų išieškojimo arba dėl bankroto bylos iškėlimo.

2003 03 27
Naujausi pakeitimai - 2003 03 27.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas