Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Dėl nepasitikėjimo Švietimo mokslo ir kultūros komiteto pirmininku R.Pavilioniu

Seimo Jungtinės ir liberalų frakcijos atstovai remia iniciatyvą parlamente svarstyti nepasitikėjimą Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininku Rolandu Pavilioniu, todėl šiandien balsuos už jo atstatydinimą.

Didžiausios opozicinės Seimo frakcijos manymu, R.Pavilionis yra nepajėgus vadovauti minėtam komitetui. Tai parodė pustrečių metų jo darbo veikla. Nors R.Pavilionio vadovaujamas komitetas yra atsakingas už švietimo, mokslo ir kultūros plėtrą, problemų sprendimą šiose srityse, iš komiteto pirmininko veiklos matėme, jog jis dažniausiai atstovauja siaurus interesus aukštojo mokslo srityje, diskusijose dėl Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) darbo.

Deja, reikėtų konstatuoti, kad R.Pavilionio aktyvus dalyvavimas kai kurių problemų sprendime įnešdavo daugiau destrukcijos negu naudos. Komiteto pirmininkas nesugebėdavo surasti kompromisų, dirbti komandoje su švietimo ir mokslo ministru. Pavyzdžiui, Aukštojo mokslo įstatymas buvo keičiamas vos ne kas pusmetį. Nuolat keičiantis aukštojo mokslo sistemos finansavimo, mokesčių už studijas rinkimo tvarkai, aukštosiose mokyklose įsivyravo sumaištis, o daugelis abiturientų ir jų tėvų ir šiemet, kaip ir kasmet, iki stojamųjų į universitetus likus keliems mėnesiams dar nežino, kokiomis sąlygomis jie studijuos aukštosiose mokyklose.

Ne ką geresnė padėtis ir bendrojo lavinimo mokyklų sistemoje. 2001-aisiais pasikeitus Vyriausybei R.Pavilionis inicijavo seniai pradėtos švietimo sistemos reformos, mokyklų tinklo optimizavimo stabdymą. Investavus milijonus litų į švietimo kokybės gerinimą dabar norima grįžti atgal. R.Pavilionio iniciatyva švietimui skirti tam tikrą procentą lėšų nuo bendrojo vidaus produkto buvo pripažinta antikonstitucine.

Reikėtų pastebėti ir ypatingą Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko domėjimąsi Lietuvos radijo ir televizijos reikalais. Tačiau R.Pavilionio rūpinimasis visuomeninio transliuotojo problemomis labiau priminė vieną po kitos sekusiomis politizuoto puolimo akcijomis, bandymais įtakoti radijo ir televizijos darbą praėjusių metų rinkimų fone. Tačiau viskas, ką per pustrečių metų pasiekė R.Pavilionis, buvo tik LRT generalinio direktoriaus Valentino Milaknio atsistatydinimas.

Jungtinės ir liberalų frakcijos įsitikinimu, tokio būdo žmogus netinka vadovauti vienam svarbiausių Seimo komitetų, todėl valdančioji dauguma jam turėtų surasti pamainą.

 

 

Jungtinės ir liberalų frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis

 

2003-03-13
Naujausi pakeitimai - 2003 03 14.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas