Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

DEKLARACIJA DĖL JUNGTINĖS IR LIBERALŲ FRAKCIJOS

Mes, centro dešiniųjų partijų atstovai Seime,

- Suprasdami centro dešinės politinių jėgų vienijimosi ir glaudesnio bendradarbiavimo būtinybę;

- Remdamiesi Lietuvos centro sąjungos (LCS), Lietuvos liberalų sąjungos (LLS) ir Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos (MKDS) 2003 m. sausio 14 d. susitarimu dėl jungimosi į vieną liberalios pakraipos partiją;

- Tęsdami ir stiprindami LLS, LCS ir MKDS bendro veikimo Seime, vykdomojoje valdžioje ir savivaldybėse patirtį bei remdamiesi Seimo Liberalų ir Jungtinės frakcijų veikla;

- Siekdami atstovauti savo rinkėjų interesams ir efektyviau dirbti Seime;

Jungiamės į Jungtinę ir Liberalų frakciją ir skelbiame, kad savo veiklą grįsime asmens laisvės ir atsakomybės, lygybės prieš įstatymą, teisingumo, pagarbos privačiai nuosavybei ir žmogaus teisėms principais.

Jungtinė ir Liberalų frakcija sieks, kad Seime priimami įstatymai būtų nukreipti į ekonomikos augimo spartinimą, verslo sąlygų liberalizavimą bei mokesčių naštos mažinimą. Remdamiesi savo atstovaujamų partijų programinėmis nuostatomis, frakcija nuosekliai sieks būtinų permainų įgyvendinimo ekonomikos, švietimo, sveikatos ir socialinėse srityse. Frakcija savo veikla sieks stiprinti Lietuvoje gyvenančių žmonių pasitikėjimą savimi ir tarpusavio pakantumą, bus atvira visiems, kurie pritaria mūsų programinėms nuostatoms.

Nepritardama valdančiosios socialdemokratų ir socialliberalų daugumos vykdomai politikai, Jungtinė ir Liberalų frakcija skelbiasi opozicine.

 

Seimo nariai:

Eligijus Masiulis

Klemensas Rimšelis

Raimundas Palaitis

Domininkas Velička

Kęstutis Glaveckas

Audrius Klišonis

Artūras Melianas

Gintautas Babravičius

Saulius Lapėnas

Aleksander Poplavski

Raimondas Šukys

Eimundas Savickas

Dalia Teišerskytė

Algirdas Gricius

Jonas Jučas

Gintaras Šileikis

Virginijus Martišauskas

Egidijus Vareikis

Algis Kašėta

Arminas Lydeka

Gintaras Steponavičius

Rimvydas Vaštakas

Juozas Matulevičius

Jonas Čekuolis

Romanas Algimantas Sedlickas

 

 

2003 m. kovo 5 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 03 05.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas