Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Kairieji nesugeba sukurti stabilios aukštojo mokslo finansavimo tvarkos

Seimo Liberalų frakcija nepritaria valdančiosios Seimo daugumos ir Vyriausybės iniciatyvai vėl keisti aukštojo mokslo finansavimo tvarką. Liberalai mano, jog šiandien Parlamente pradėtos svarstyti Aukštojo mokslo įstatymo pataisos sukels dar didesnę sumaištį universitetuose ir būsimų studentų tarpe bei dar labiau sumažins visuomenės pasitikėjimą aukštojo mokslo sistema.

Seimo dauguma vėl siūlo leisti aukštosioms mokykloms rinkti realią studijų kainą atitinkančius mokesčius iš magistratūroje, vakarinėse studijose ir neakivaizdžiai besimokančių studentų, nors visai neseniai tokia tvarka buvo pakeista.

“Seimo daugumos iniciatyva vos ne kas pusmetį keitinėti Aukštojo mokslo įstatymą tapo negera praktika, - siūlymus vėl keisti aukštojo mokslo finansavimo tvarką komentavo Seimo Liberalų frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis. – Kairieji vėl tenkina ministerijos ar aukštųjų mokyklų rektorių norus užmiršdami dėstytojų ir studentų interesus”. Pasak liberalo, nenormalu, kad iki priėmimo į aukštąsias mokyklas likus keliems mėnesiams keičiama mokesčių už studijas rinkimo tvarka.

Liberalai taip pat nepritaria kairiųjų siūlymams leisti Švietimo ir mokslo ministerijai pačiai nustatyti, kiek valstybės finansuojamų studentų galės priimti vienas ar kitas universitetas. “Įvedus tokią tvarką, laimės gerus santykius su valdžia turintys rektoriai. Mūsų manymu, universitetai dėl studentų turi konkuruoti sąžiningai ir iš valstybės gauti finansavimą atsižvelgiant į juose studijuoti norinčių jaunuolių skaičių”, - sakė E.Masiulis.

Liberalai ragina Seimo daugumą neskubinti Aukštojo mokslo įstatymo keitimo neradus kompromiso su visomis politinėmis partijomis ir suinteresuotomis šalimis. Liberalų įsitikinimu, aukštojo mokslo reforma turi remtis ilgalaike švietimo strategija ir praėjusiais metais pasirašytu Nacionaliniu susitarimu.

2002 02 25
Naujausi pakeitimai - 2003 02 25.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas