Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

LLS siūlo Seimui įpareigoti Vyriausybę gerinti individualių įmonių veiklos sąlygas

Seimo Liberalų frakcija šiandien parlamentui siūlys priimti Seimo nutarimą dėl individualių įmonių veiklos sąlygų gerinimo, kuriuo Vyriausybė būtų įpareigota parengti naujus įstatymus, sąlygosiančius individualių įmonių veiklos sąlygų gerinimą ir peržiūrėti esamus poįstatyminius aktus, trukdančius individualių įmonių veiklai. Toks Seimo nutarimo projektas įrašytas į Seimo Liberalų frakcijos sudarytą ketvirtadienio vakarinio plenarinio posėdžio darbotvarkę.

Anot Seimo Liberalų frakcijos nario Sauliaus Lapėno, toks nutarimas siūlomas įvertinant tai, kad smulkus verslas sukuria naujas darbo vietas privačios iniciatyvos pagrindu, didina pajamas į savivaldybių ir valstybės biudžetus, mažina šešėlinės ekonomikos dalį, sudaro prielaidas formuotis vidutiniškai pasiturinčiam piliečių sluoksniui, mažina poreikį socialinei paramai.

Pasak S.Lapėno, liberalai ne karta bandė atkreipti valdančiosios daugumos dėmesį į sunkėjančias smulkiojo verslo sąlygas, tačiau iš socialdemokratų ir socialliberalų elgesio galima spręsti, jog nedarbo, skurdo ir turtinių skirtumų mažinimas yra daugiau deklaruojamas, o ne realiai vykdomas.

Dabartinių ir nuo kitų metų įsigaliosiančių naujų mokesčių našta daugumai individualių įmonių bus nepakeliama, todėl jos bus priverstos arba užsidaryti, arba dirbtinai slėpti pajamas ir papildyti šešėlinės ekonomikos dalį. Šiuo metu Vilniuje likviduojama 1715, Klaipėdoje per 550 individualių įmonių. Jei pilietis neišgalės verstis pagal individualios įmonės veiklos formą, jam nepadės galimybė pereiti į aukštesnį juridinių asmenų statusą, nes registruojant UAB ar AB reikia sukaupti arba turėti minimalų 10 tūkstančių litų įstatinį kapitalą.

Smulkiųjų įmonių veiklos sąlygų apsunkinimą valdančioji dauguma aiškina tuo, kad stambias įmones lengviau kontroliuoti. “Tokį požiūrį mes vertiname neigiamai, nes valdininkai ir pareigūnai turi tarnauti žmonėms, o ne ieškoti būdų kaip padaryti savo darbą lengvesnį mokesčių mokėtojų sąskaita”, - teigė Seimo Liberalų frakcijos narys Rimvydas Vaštakas.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 11 14.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas