Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002 m. lapkričio 14 dienos Seimo Liberalų frakcijos opozicinė darbotvarkė

Eil.

Nr.

Laikas

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas, teikėjai

Stadija

1.

15.00-15.15

IXP-2058

Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Teikėjas – P.Vilkas

Pateikimas

2.

15.15–15.30

IXP-1982

Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Teikėjai – E.Skarbalius, E.Maldeikis, G.Jakavonis, R.Karbauskis, E.Karečka, J.Lionginas, M.Pronckus, S.Lapėnas

Pateikimas

3.

15.30-15.45

IXP-683

Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 6, 7, 11, 13, 17, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo, papildymo 4(1) straipsniu ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Teikėjas – A.Matulevičius

Svarstymas

4.

15.45-16.00

IXP-1961

Mokesčių administravimo įstatymo 14, 16, 17, 18, 39(1) ir 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 2, 7, 22, 27 ir 29 straipsnių papildymo bei Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektas

Teikėjai - R.Palaitis, R.Vaštakas, A.Butkevičius, G.Šivickas

Svarstymas

5.

16.00-16.15

IXP-2021

Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies ir 22 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Teikėjas – R.Vaštakas

Pateikimas

6.

16.15-16.30

IXP-2018

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 181, 215 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Teikėjai – D.Teišerskytė, R.Vaštakas

Pateikimas

7.

16.30-16.45

IXP-1931

Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

kartu IXP-1932

Teikėja –D.Teišerskytė

Pateikimas

8.

16.45-17.00

IXP-2020

Mokesčių administravimo įstatymo 58 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Teikėjai – R.Palaitis, R.Vaštakas

Pateikimas

9.

17.00-17.15

IXP-1925

Baudžiamojo kodekso 3 straipsnio papildymo ir 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Teikėjai - G.Šileikis, V.Martišauskas,

Pateikimas

10

17.15-17.30

IXP-1729(2)

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio papildymo ir 5 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

Teikėjas – V.Martišauskas

Pateikimas

11.

17.30-17.45

IXP-940(3)

Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Teikėjai - J.Razma, A.Vazbys, S.Lapėnas

Pateikimas

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 11 12.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas