Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-10-18 LIBERALDEMOKRATAI, IŠKLAUSĘ LIETUVOS ŽMONIŲ, IMASI PERMAINŲ

Seimo liberaldemokratų frakcija rudens sesijoje teiks Seimui svarstyti keliasdešimt įstatymų pataisų. Tokį darbo planą parlamentarai pradėjo įgyvendinti po neseniai pasibaigusios dviejų mėnesių Liberalų Demokratų partijos surengtos akcijos “Išgirsti kiekvieną”. Partijos lyderis Rolandas Paksas kartu su savo partiečiais ir Seimo frakcijos kolegomis sraigtasparniu aplankė beveik 70 vietovių ir susitiko su maždaug trim šimtais tūkstančių Lietuvos žmonių. Susitikimuose išgirstas daugeliui labai skaudžias problemas apibendrino Liberaldemokratų frakcijos nariai ir reikiamas įstatymų pataisas pradėjo registruoti Seime.

Šiandien, spalio 18 dieną liberaldemokratų frakcijos nariai Rolandas Paksas ir Dailis Barakauskas Seime įvykusioje spaudos konferencijoje pristatė po du mėnesius trukusios akcijos “Išgirsti kiekvieną” kai kurias iš parengtų įstatymų pataisų. Parlamentarai pabrėžė, kad jos padiktuotos mūsų valstybės piliečių poreikių, o ne dažnai kabinetinių politikų pasvarstymų. Todėl tikimasi, kad dauguma Seimo narių jas palaikys ir taip reikalingos nuostatos bus įtvirtintos įstatymuose.

Rublinės santaupos kitąmet turėtų būti pradėtos grąžinti visiems indėlininkams. Tokį pasiūlymą 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui užregistravo Seimo liberaldemokratų frakcijos nariai. Gyventojų santaupoms atkurti, ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti, liberaldemokratai siūlo skirti 400 milijonų litų, o ne 105 milijonus litų, kaip numatyta dabar Seimo komitetuose svarstomame įstatymo projekte. Šiam tikslui lėšos galėtų būti skiriamos iš Privatizavimo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondų, kuriuose sukaupta daugiau kaip milijardas litų pensijų sistemos reformai, o ją pradėti vilkinama jau antri metai.

Priėmus šį liberaldemokratų pasiūlymą, gyventojų santaupos būtų pradėtos atkurti net tik antrosios, bet ir trečiosios bei ketvirtosios grupių indėlininkams, išmokant po tūkstantį litų. Norint subalansuoti pinigų srautus, pirmąjį kitų metų pusmetį rublinės santaupos būtų pradėtos grąžinti trečiajai indėlininkų grupei, o antrąjį pusmetį– ketvirtajai.

Valstybės tarnautojai turi pateikti mokesčių inspekcijai informaciją apie jų atidarytas ir uždarytas sąskaitas užsienio bankuose. Tokią Mokesčių administravimo įstatymo pataisą užregistravo Seimo liberaldemokratų frakcijos nariai. Pagal dabar galiojantį įstatymą fiziniai asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje neprivalo deklaruoti užsienio bankuose laikomų pinigų.

Liberaldemokratai siekia, kad valdininkų sąskaitų užsienyje deklaravimas užkirstų kelią pinigų plovimui per užsienio bankus. Gana dažnai visuomenėje kylančios diskusijos apie slaptas aukštų valdininkų sąskaitas, kuriose esančių pinigų kilmė nėra aiški, kelia grėsmę ir be to menkam žmonių pasitikėjimui šio luomo atstovais. Informacija apie sąskaitas užsienyje galėtų išsklaidyti įtarimus, esą abejotinus sprendimus šalies ūkyje priimantys politikai ir valdininkai turi iš to finansinės naudos. Kartu toks įstatyme įtvirtintas įpareigojimas valstybės tarnautojams stabdytų korupciją.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 24.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas