Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Seimas neturėtų skubinti Švietimo įstatymo svarstymo, teigia liberalai

Seimo Liberalų frakcija šiandien kreipėsi į Seimo pirmininką Artūrą Paulauską, prašydama Seimo neskubinti Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto svarstymo, nes Prezidento Valdo Adamkaus sudarytos darbo grupės jau parengė ir visuomenei pristatė Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų projektą.

Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą šiuo metu svarsto Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas. Seime taip pat svarstomas Vyriausybės pateiktas Valstybės ilgalaikės raidos strategijos projektas, dėl kurio savo išvados dar nėra pateikęs švietimo klausimus kuruojantis minėtas Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas.

“Toks nenuoseklus ir atsietas tarpusavyje susijusių esminių klausimų svarstymas negali pasitarnauti glaudiems ir dalykiškiems skirtingų valstybės institucijų santykiams bei neleidžia išvengti apmaudžių klaidų”, - teigiama Liberalų frakcijos seniūno Eligijaus Masiulio laiške Seimo pirmininkui A.Paulauskui.

Liberalų frakcijos įsitikinimu, įtvirtinant švietimo sistemos reformos prioritetus būtinas maksimalus visų parlamentinių politinių partijų sutarimas, todėl liberalai siūlo Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Seimo plenariniame posėdyje svarstyti tik tuomet, kai bus rastas bendras kompromisas.

“Apie būtinybę siekti sutarimo svarbiausiais švietimo sistemos raidos klausimais ne sykį kalbėjo ir Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius. Manome, kad prieš apsisprendžiant dėl visai valstybei ir jos žmonėms svarbių švietimo prioritetų, artimiausiu metu turi būti surengtas Seimo politinių partijų pasitarimas, - teigė E.Masiulis. - Kreipiamės į Jus kaip Seimo vadovą, prašydami, kad šių klausimų svarstyme būtų užtikrintas platus politinių jėgų sutarimas ir švietimo sistemos raidą lemtų ne vien atskirų politikų ar valdančiosios daugumos sprendimai”.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 23.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas