Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Dėl kaltinimų Seimo nariui Romanui Sedlickui

Seimo Liberalų frakcija prasidėjusį kai kurių Seimo daugumos atstovų puolimą prieš parlamentarą Romaną Sedlicką laiko politizuotu ir mano, kad tai iššaukė artėjantys Lietuvos Respublikos Prezidento ir savivaldybių tarybų rinkimai.

Praėjusią savaitę spauda paskelbė, jog R.Sedlickas 2000 metais tapęs Seimo nariu liko dirbti ir Puslaidininkių fizikos institute, todėl neva pažeidė Seimo statutą ir turėtų prarasti parlamentaro mandatą. Liberalus stebina Seimo Naujosios sąjungos frakcijos iniciatyva skubėti rinkti parašus dėl apkaltos proceso surengimo opozicinės frakcijos nariui net neišsiaiškinus jo darbo Puslaidininkių fizikos institute aplinkybių.

Seimo statuto 15 straipsnio 4 dalis teigia, kad Seimo narys negali gauti kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą. Seimo nario atlyginimu už kūrybinę veiklą laikomas ir atlygis už pedagoginę bei mokslinę veiklą ne Seimo, jo komitetų ir komisijų posėdžių metu. Pedagogine bei moksline veikla užsiima kelios dešimtys Seimo narių, pavyzdžiui, dėstančių paskaitas aukštosiose mokyklose ir už tai gaunančių atlyginimą. Liberalų frakcijos nuomone, R.Sedlickas Puslaidininkių fizikos institute taip pat užsiima moksline veikla, ko Seimo statutas nedraudžia. Nors R.Sedlickas instituto etatų sąraše įvardintas kaip konsultantas ryšiams su užsieniu, iš tiesų, į jo pareigas po Seimo rinkimų įėjo tik daktarantų konsultavimas, pagalba jiems rengti publikacijas užsienio moksliniams žurnalams.

Tapęs Seimo nariu R.Sedlickas konsultavosi su Seimo Teisės departamento specialistais, kurie jam paaiškino, kad jo atliekamas mokslinis darbas Puslaidininkių fizikos institute neprieštarauja įstatymams. R.Sedlickas Puslaidininkių fizikos institute dirbo kelerius metus ir to neslėpė deklaruodamas savo kuklias trijų šimtų litų per mėnesį pajamas.

Keista, kad nagrinėjant R.Sedlicko elgesį valdančioji dauguma nutyli socialdemokrato Visvaldo Nekrašo, kuris dirba Plungės pirminės sveikatos priežiūros centre, atvejį. Nors žmonių gydymas nelaikomas kūrybiniu darbu, V.Nekrašo, kaip Seimo daugumos atstovo, įstatymų nesilaikymas nutylimas.

Be to, Seimo Liberalų frakcija nemano, kad R.Sedlicko padėtį dėl Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pilietybės turėjimo galima prilyginti krikščionių demokratų lyderio Kazio Bobelio atvejui. R.Sedlickas, skirtingai nei K.Bobelis, neslėpė turįs JAV pilietybę ir tai nurodė kandidato į Seimo narius anketoje. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje teigiama, kad Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos pilietis, nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu kitai valstybei. R.Sedlickas yra nesusijęs priesaika JAV, nes pilietybę įgijo gimdamas Jungtinėse Valstijose, o ne duodamas priesaiką. Tai prieš 1996 metų Seimo rinkimus nustatė Vyriausioji rinkimų komisija, kuri ir 2000 –aisiais, žinodama, kad R.Sedlickas turi dvigubą pilietybę, nedarė jam kliūčių kandidatuoti į Seimą.

 

Liberalų frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis
Naujausi pakeitimai - 2002 10 23.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas