Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-10-17 LIBERALDEMOKRATAI: SANTAUPAS GRĄŽINTI REIKIA VISIEMS INDĖLININKAMS

Rublinės santaupos kitąmet turi būti pradėtos grąžinti visiems indėlininkams. Tokį pasiūlymą 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui užregistravo Seimo liberaldemokratų frakcijos nariai. Gyventojų santaupoms atkurti, ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti, liberaldemokratai siūlo skirti 400 milijonų litų, o ne 105 milijonus litų, kaip numatyta dabar Seimo komitetuose svarstomame įstatymo projekte. Šiam tikslui lėšos galėtų būti skiriamos iš Privatizavimo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondų, kuriuose sukaupta daugiau kaip milijardas litų pensijų sistemos reformai, o ją pradėti vilkinama jau antri metai.

Priėmus šį liberaldemokratų pasiūlymą, gyventojų santaupos būtų pradėtos atkurti net tik antrosios, bet ir trečiosios bei ketvirtosios grupių indėlininkams, išmokant po tūkstantį litų. Norint subalansuoti pinigų srautus, pirmąjį kitų metų pusmetį rublinės santaupos būtų pradėtos grąžinti trečiajai indėlininkų grupei, o antrąjį pusmetį– ketvirtajai.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas