Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

LIBERALDEMOKRATŲ FRAKCIJOS NARIŲ PASIŪLYMAS 2003 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI (IXP-1941)

Siūlome patikslinti 2003 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto 8 priedėlio (2003 metų Privatizavimo fondo ir rezervinio (stabilizavimo) fondų lėšų sąmatos)) III dalies 1 punktą ir numatyti gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti skirti 400000 tūkst. litų, o ne 105000 tūkst. litų. Tai yra 2003 metais siūlome pradėti atkurti gyventojų santaupas III ir IV grupių indėlininkams, išmokant po 1000 litų. Norint subalansuoti pinigų srautus 2003 metų pirmąjį pusmetį indėlius atkurti III indėlininkui grupei, o antrąjį pusmetį indėlius atkurti IV indėlininkų grupei.

Teikia

Seimo nariai:

Eugenijus Maldeikis

Rolandas Paksas

Jonas Lionginas

Dalia Kutraitė – Giedraitienė

Henrikas Žukauskas

Dailis Alfonsas Barakauskas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas