Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-10-16 LIBERALDEMOKRATAI UŽ NACIONALINĮ RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ BE REKLAMOS

Seimo liberaldemokratų frakcija pritaria siūlymui atsisakyti reklamos nacionaliniame radijuje ir televizijoje. Nevykdoma Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo nuostata mažinti reklamą LRT laidose. Dabar visuomeninis transliuotojas priverstas vaikytis komercinės naudos ir dalyvauti konkurencinėje kovoje su komerciniais kanalais dėl reklamos. Tai užgožia jo pastangas vykdyti savo švietėjišką ir kultūrinę misiją. Todėl dabar kuriamos laidos dažnai orientuotos į reitingus ir reklamos davėjus. Tokia situacija keistina. Tik įstatymiškai užtikrinus LRT finansavimą, ji gali sėkmingai atlikti savo pagrindinę funkciją – stiprinti demokratiją, ugdyti visuomenės pilietiškumą.

Liberaldemokratai siūlo išspręsti šį klausimą neatidėliojant, idant būtų užkirstas kelias bereikalingam šios temos eskalavimui ir politikavimui.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 16.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas