Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

H.ŽUKAUSKAS, D. BARAKAUSKAS, E.SKARBALIUS LAUKIA PASIŪLYMŲ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 119 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 119 STRAIPSNIO PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

2002 m. spalio d. Nr.

Vilnius

(Žin., 2000, Nr. 89-2741)

1 straipsnis. 119 straipsnio 2 dalies papildymas

Papildyti 119 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

“Tas, kas vykdydamas kitos valstybės ar jos organizacijos užduotį pagrobė, pirko ar kitaip rinko arba perdavė informaciją, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis, arba kitą užsienio žvalgybą dominančią informaciją, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki penkiolikos metų.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS

Teikia:

Seimo nariai

Henrikas Žukauskas

Dailis Barakauskas

Egidijus Skarbalius
Naujausi pakeitimai - 2002 10 04.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas