Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

H.ŽUKAUSKAS, D.BARAKAUSKAS, E. SKARBALIUS LAUKIA PASIŪLYMŲ DĖL JŲ 200-10-04 UŽREGISTRUOTO LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 118 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 118 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2002 m. spalio d. Nr.

Vilnius

(Žin., 2000, Nr. 89-2741)

1 straipsnis. 118 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 118 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“118 straipsnis. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką

Tas, kas padėjo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS

Teikia:

Seimo nariai Henrikas Žukauskas

Dailis Barakauskas

Egidijus Skarbalius
Naujausi pakeitimai - 2002 10 04.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas