Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Liberalai įsitikinę, kad švietimo sistemai vis dar reikalingos permainos

Tarptautinės mokytojų dienos išvakarėse pedagogų ir švietimo specialistų konferenciją “Kūrybingos asmenybės link - būtinos permainos švietimo sistemoje” trečiadienį surengusi Lietuvos liberalų sąjunga pabrėžia, kad norint sėkmingai išspręsti švietimo problemas, būtina siekti plataus politinių partijų susitarimo ir išgirsti kuo daugiau kompetentingų žmonių nuomonių.

“Naujasis Švietimo įstatymas turėtų pateikti aiškią viziją, kuri taptų pagrindu tikėti, kad ateities Lietuva bus modernesnė. - Pabrėžė LLS lyderis Eugenijus Gentvilas, konferencijoje taręs sveikinimo žodį, - Vardan jaunų žmonių tikėjimo ateitimi turime planuoti pokyčius.”

Konferencijoje dalyvavęs Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius pristatė švietimo kaitos perspektyvas, sukeldamas audringą mokytojų diskusiją. Naujajame įstatyme keliami reikalavimai pedagogams, programoms bei mokymo aplinkai. Nustatyti net pagrindai, kada asmuo negali dirbti mokytoju: pavyzdžiui, jeigu buvo teistas už tyčinį nusikaltimą. Įvedami sutartiniai santykiai - tėvai, leisdami vaiką į mokyklą, su ja sudaro sutartį, kurioje numatytos tiek mokinio, tiek ugdymo įstaigos teisės bei pareigos Taip pat įtvirtintas naujas švietimo finansavimo principas - konkrečios lėšos bus skiriamos vienam moksleiviui, o ne institucijai.

Švietimo sistemos finansavimo alternatyvas plačiau apžvelgęs Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas Remigijus Šimašius pabrėžė, kad šalia valstybinių lėšų skyrimo švietimui turi būti įtvirtintas ir privatus finansavimas. Pranešėjas iškėlė mintį, kad ateityje visos švietimo įstaigos turėtų tapti privačiomis, nes tai garantuotų daug aukštesnę mokymo kokybę.

Į konferenciją susirinkusių švietimo specialistų, mokytojų, įvairių organizacijų atstovų diskusijose ne kartą minėta, kad svarbios ne tik įstatymo nuostatos, bet ir jų įgyvendinimas kiekvienoje mokykloje. Galbūt todėl Seimo Švietimo, kultūros ir mokslo komiteto narė Dalia Teišerskytė pasiūlė įsakymą papildyti nuostata: “Mokytojau, mylėk ir gerbk vaiką labiau nei pats save”, nes tik toks pedagogų požiūris leistų atrasti bei lavinti vaikų gabumus.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 03.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas