Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-10-01 PRANEŠIMAS SPAUDAI

Seimo narys, liberaldemokratų lyderis Rolandas Paksas pasveikino visus šalies policijos pareigūnus, švenčiančius savo profesinę šventę – Angelo-sargo dieną.

“Gera ir jauku žinoti, jog visuomet greta mūsų esate Jūs – savo darbu užtikrinantys piliečio, šeimos ir valstybės gerovę bei saugumą”, - sakoma R.Pakso kreipimesi į šalies teisėsaugininkus. – “Žinau, kad tikrai esate nusipelnę angelų-sargų vardo. Juk būtent Jūs, dažnai nepaisydami savo bėdų ir nepriteklių, skiepijate pagarbą šalies įstatymams”.

Savo sveikinime policijos darbuotojams Seimo Liberaldemokratų frakcijos vardu R.Paksas pabrėžė, jog liberaldemokratai siekia sukurti naują šalies ateitį, garantuojančią demokratiją žmogui, laisvę verslui ir diktatūrą mafijai. Šiam tikslui pasiekti, pasak Seimo nario R.Pakso, būtina ir angelų-sargų pagalba bei parama.

“Todėl šiandien, su pagarba ir dėkingumu minėdami mus ir mūsų šeimas nuo blogio sergstinčių policininkų dieną, linkime Jums ištvermės, darnaus darbo drauge kuriant geresnę ateitį”, - baigia savo sveikinimą liberaldemokratų lyderis.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 02.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas