Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002 m. rugsėjo 26 dienos Seimo Liberalų frakcijos opozicinė darbotvarkė

 

Eil.

Nr.

Laikas

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas

Stadija

Teikia

1.

15.00–15.10

IXP- 1799

Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Pateikimas

G.Steponavičius A.Skardžius

2.

15.10-15.20

IXP-1844

Pridėtinės vertės mokesčio 40 straipsnio 5 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Pateikimas

R.Vaštakas

R.Palaitis

3.

15.20-15.30

IXP-1851

Valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Pateikimas

D.Teišerskytė R.Vaštakas

4.

15.30-15.40

IXP-1888

Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 166(1) straipsniu ir 5, 221, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Pateikimas

R.Palaitis,

A.Butkevičius

5.

15.40-15.50

IXP-1870

Pelno mokesčio įstatymo 5, 11, 14, 19, 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikimas

A.Matulevičius

6.

15.50-16.00

IXP-1807

Vietos savivaldos įstatymo 3, 4, 12, 18, 21, 29, 30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo ,įstatymo projektas

Pateikimas

J.Razma

7.

16.00-16.10

IXP-1725

Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymo projektas

dėl 17 str. yra dar IXP-1685

Pateikimas

A.Vazbys

8.

16.10-16.20

IXP-1885

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 7, 17, 21, 23, 24 ir 40 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Pateikimas

V.Martišauskas,

G.Šileikis

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 23.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas