Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-09-17 NESKUBĖKIME LIETUVIŲ STUMTI Į KARĄ

Neturime skubėti Lietuvos karių stumti dalyvauti žvalgybos operacijose Afganistane. Mūsų motinos dar neužmiršo prieš pora dešimtmečių iš ten parvežtų savo sūnų karstų. Pastarojo meto įvykiai šiame karštame pasaulio taške taip pat nuolat ilgina ten žuvusiųjų sąrašus. Liberaldemokratų frakcija pasisako prieš Seimo nutarimą “Dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje “Tvirta taika” centrinės ir pietų Azijos regione”. Jau nuo šių metų spalio mėnesio siųsti mūsų šalies karius į Afganistaną Lietuvos neverčia jokie įsipareigojimai. Toks žingsnis nėra būtinas ir būtų padarytas ne laiku. Manome, kad dar turėsime kitų progų ir būdų pademonstruoti mūsų karinių pajėgų sąveikumą su NATO pajėgomis ir gebėjimą prisidėti prie tarptautinių misijų vykdymo. Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius užtikrina, kad “nuo 1990 metų dalyvaujantys tarptautinėse misijose, yra gerai pasiruošę ir moraliai, ir profesionaliai”.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas