Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-09-16 ABSURDIŠKI KALTINIMAI NEPASIRAŠIUSIEMS SUTARTIES SU “WILLIAMS”

“Akivaizdu, jog Prezidento Valdo Adamkaus perrinkimą antrajai kadencijai remiančiam partijų aljansui nepriimtinas prieš artėjančius rinkimus augantis Liberalų Demokratų partijos bei jos kandidato į prezidentus populiarumas”, - pareiškė liberaldemokratų lyderis, Seimo narys Rolandas Paksas komentuodamas šiandieninį grupės Centro sąjungai, Liberalų sąjungai bei Moderniųjų Krikščionių Demokratų sąjungai atstovaujančių parlamentarų kreipimąsi į generalinį prokurorą Antaną Klimavičių. – “Taip pat aišku, kad absurdiškai kaltindami mane tuo, ko nepadariau, kai kurie politikai mėgina nuo pečių nusimesti savo kaltę dėl kompanijos ”Williams” atėjimo į Lietuvą. Todėl nenustebčiau paaiškėjus, jog šiam chorui diriguoja konservatorių ranka”, - sakė R.Paksas.

“Spekuliuojama iš konteksto ištrauktais skaičiais, nepatvirtintais jokia sutartimi, pasirašyta mano ar R.Pakso ranka. Mums derantys sutartis su “Williams” buvo pagerinta 14 punktų, - sakė Liberaldemokratų frakcijos seniūnas Eugenijus Maldeikis, vadovavęs vyriausybinei derybų su kompanija “Williams” grupei.

E.Maldeikis sakė, jog 1999-aisiais su kompanija “Williams” buvo deramasi dėl “Mažeikių naftos” įmonės valdymo mokesčio nustatymo ir derybų grupė pasiūlė valdymo mokesčio dydį susieti su “Mažeikių naftos” veiklos rezultatais bei įmonės pelningumu, tačiau derybos šiuo klausimu nebuvo užbaigtos reikalus parėmus Sigito Kakčio vadovaujamai derybų grupei”, - pabrėžė E.Maldeikis. Jis taip pat priminė praėjusią savaitę šalies žiniasklaidoje publikuotus faktus, jog derybininkų su “Williams” grupė 1999 m. nuolat patirdavo tuometinio Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio, valdančiosios konservatorių daugumos bei šalies vadovo V.Adamkaus kišimąsi bei spaudimą pasirašyti sutartį su JAV kompanija.

Tuo tarpu R.Paksas pastebėjo, jog kreipimosi į generalinį prokurorą iniciatoriai perdėm neslepia savo populistinių užmojų. R.Paksas citavo šiandienį moderniųjų krikščionių demokratų atstovo Artūro Vazbio pareiškimą žurnalistams, kuriame Seimo narys kaltino prokurorus “Williams” bylos politizavimu bei pareiškė netikįs, jog kreipimasis į generalinį prokurorą duos konkrečių rezultatų. “Ir visa tai nuskambėjo pabrėžiant, jog kolega A.Vazbys kreipimąsi į prokurorą pasirašė kaip V.Adamkaus kandidatūrą rinkimuose remsiančios partijos atstovas”, - pastebėjo R.Paksas. – “Keistai ir neprofesionaliai atrodo ir trijų partijų atstovų pasiteisinimas, jog jų kreipimąsi į A.Klimavičių paskatino tai, kad “Williams” istorija naudojama rinkimų tikslais”.

Pasak R.Pakso, dauguma politikų, ypač liberalų, kurie ieškodami naujų kaltųjų dėl “Williams” nesėkmės šiandien kreipėsi į generalinį prokurorą kaltindami “Mažeikių naftos” pardavimo sutarties nepasirašiusį ekspremjerą, 1999 m. entuziastingai sveikino šį jo žingsnį. “Ar šiandieniniai įvykiai nereiškia, kad už “Williams” atėjimą atsakingo dabartinio šalies vadovo bei konservatorių užnugarin stoję politikai prokurorams nustatinėja dvigubus teisingumo standartus”? – retoriškai klausė R.Paksas.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas