Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-07-03 DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMŲ Nr.696 ir Nr.85 ATŠAUKIMO

Šiandien, liepos 3 d. Seimo liberaldemokratų frakcija kreipėsi į Ministrą Pirmininką Algirdą Brazauską dėl parlamentarų reikalavimo nedelsiant atšaukti neigiamų pasekmių sukėlusius Sveikatos apsaugos ministro įsakymus Nr.696 ir Nr.85. Šį liberaldemokratų reikalavimą savo parašais parėmė 45 Seimo nariai. Tarp jų liberalų, konservatorių frakcijų, centro sąjungos nariai, krikščionys demokratai, valstiečių ir Naujosios sąjungos partijų frakcijos atstovai.

Priimti Sveikatos apsaugos ministro įsakymai “Dėl stacionarinių paslaugų kiekio ir metinės sutartinės sumos apskaičiavimo bei stacionarinių paslaugų apmokėjimo tvarkos patvirtinimo” Nr. 696 ir “Dėl sutarčių dėl lėšų kompensuojamiems vaistams apimčių, nustatomų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, sudarymo ir vykdymo tvarkos” Nr. 85 neatitinka pagrindinių Sveikatos apsaugos sistemos reformos principų, pabrėžia iniciatyvos autoriai. Jie blogina gyventojų galimybes gauti reikiamą medicininę pagalbą, tolina ją nuo žmonių, pažeidžia skurdžiausiai gyvenančiųjų interesus.

Seimo liberaldemokratų frakcija laiške Premjerui prašo A.Brazausko įpareigoti sveikatos apsaugos ministrą K. Dobrovolskį atsižvelgti į Seimo narių kreipimąsi.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 14.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas