Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-07-01 P A R E I Š K I M A S

Seimo Nepriklausoma frakcija ir Liberalų Demokratų partija mano, kad derantis dėl stojimo į Europos Sąjungą sąlygų Lietuva turi atnaujinti jau uždarytą Laisvo kapitalo judėjimo derybinį skyrių ir siekti 5 – 8 metų pereinamojo laikotarpio nustatymo Europos Sąjungos fiziniams ir juridiniams asmenims įsigyti dirbamos žemės Lietuvoje. Tokią poziciją diktuoja pasikeitusi Lietuvos padėtis derybose su Europos Sąjunga. Tik po Laisvo kapitalo judėjimo skyriaus uždarymo paaiškėjo, kad naujų ES narių žemdirbiams bus skiriama tik ketvirtadalis tos finansinės paramos, kurią gaus “senbuvių” žemdirbiai. Tokios diskriminacinės sąlygos veikti Europos rinkoje mus verčia imtis papildomų apsaugos priemonių ir Lietuvos žemdirbiams sudaryti palankesnes sąlygas įsigyti dirbamos žemės ir ūkininkauti.

Be to, šalyje dar nebaigta žemės reforma, nesukurti mechanizmai, įgalinantys išsipirkti dirbamą žemę iš valstybės ir privačių asmenų. Vyriausybė turi parengti šiuos procesus reglamentuojančius teisės aktus.

Jau dabar turime sudaryti žemdirbiams palankesnes sąlygas pirkti dirbamąją žemę. Daugelis jų neturi pakankamai lėšų žemei įsigyti. Todėl žemdirbiai prieinamomis sąlygomis turi gauti tikslines paskolas, kurių 50 procentų palūkanų dengtų valstybė.

Tik įgyvendinus šias priemones Lietuvos ūkininkų konkurencinės sąlygos priartėtų prie sąlygų Europos Sąjungoje.

Seimas nutarimu Vyriausybei turi siūlyti derantis dėl Lietuvos stojimo Į ES sąlygų siekti pereinamojo laikotarpio dirbamos žemės pardavimui ES asmenims, o prie sprendimo dėl Lietuvos Konstitucijos 47 straipsnio pataisų Seimui grįžti rudenį.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas