Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-06-24 P A R E I Š K I M A S

Seimo Nepriklausoma frakcija ir Liberalų Demokratų partija mano, kad derantis dėl stojimo į Europos Sąjungą sąlygų Lietuva neturi siekti pereinamojo laikotarpio nustatymo Europos Sąjungos fiziniams ir juridiniams asmenims įsigyti žemę Lietuvoje. Seimui svarstant Lietuvos Konstitucijos 47 straipsnio pataisas ryžtingai pasisakome už teisės Lietuvos juridiniams asmenims įsigyti nuosavybėn žemės ūkio paskirties žemę suteikimą. Tai suvienodins fizinių ir juridinių asmenų galimybes ūkininkauti. Užsienio subjektai galės įsigyti žemės tik po to, kai Lietuva įstos į Europos Sąjungą. Iki to praeis keletas metų ir Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų ūkiai turės galimybę sustiprėti.

Kartu su Konstitucijos pataisa priimami žemės įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų įstatymai bei kiti teisės aktai numato “saugiklius”, kurie užkerta galimybę žemės supirkinėjimui ir spekuliacijoms ja. Tokie apribojimai gerai apgalvoti, užtikrina Lietuvos žmonėms galimybę įsigyti žemės ir ūkininkauti palankiausiomis sąlygomis ir jie atstoja bet kokį pereinamąjį laikotarpį.

Todėl manome, kad netikslinga kreiptis į Europos Sąjungą su prašymu iš naujo pradėti derybas dėl jau uždaryto žemės ūkio skyriaus ir siekti, kad būtų nustatytas pereinamasis laikotarpis. Visas abejones dėl mums nenaudingo užsieniečių “įsigalėjimo” Lietuvos žemės ūkyje išsklaido minėti apribojimai, esantys kituose įstatymuose. Grįžimas prie jau uždaryto skyriaus svarstymo sukeltų nereikalingą įtampą tarp derybų partnerių ir nepalankiai atsilieptų tolesnei Lietuvos derybų su Europos Sąjunga eigai.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas