Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-06-05 P A R E I Š K I M A S

Sveikatos apsaugos sistema Lietuvoje serga. Nuolat kylantys nesusipratimai dėl kompensuojamų vaistų, visos sveikatos apsaugos sistemos reformos tik užgožia pagrindinį dalyką – kam ši sistema turi tarnauti.

Liberalai demokratai ir Seimo Nepriklausoma frakcija valdančiajai daugumai primena, kad sveikatos apsauga pirmiausiai turi tarnauti žmogui.

Tačiau nuolat atidėliojamas Žmogaus teisių ir jo orumo konvencijos, nustatant apsaugą biologijos ir medicinos srityse ratifikavimas rodo, kad valdančiai daugumai daugumos piliečių interesai nelabai rūpi.

Tol, kol nebus ratifikuotas šis dokumentas ir užtikrintos žmogaus teisės medicinos srityje, sveikatos apsaugos sistemos pertvarką bus galima vadinti tik kosmetine. Neatmetama galimybė, jog tai daroma sąmoningai, rūpinantis ne žmogumi, bet į reikalingų žmonių kišenes nubyrančiais pinigais.

Liberalai demokratai ir Seimo Nepriklausoma frakcija mano, kad būtina kuo skubiau ratifikuoti Žmogaus teisių ir jo orumo konvenciją, nustatančią apsaugą biologijos ir medicinos srityse.

Partija ir frakcija taip pat kviečia kuo greičiau patobulinti Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą, kuriame kai kurios prioritetinės pacientų teisės arba visai neapibrėžtos, arba yra pakeičiama jų esmė, arba jos ribojamos. Būtina nustatyti pacientų ir paslaugų teikėjų tarpusavio santykius, prioritetu įtvirtinant pacientų teises. Turi pradėti veikti draudiminė medicina, ir ne popieriuje, o gyvenime.

Neatlikus šių darbų, kalbos apie sveikatos apsaugos sistemos reformą bus tuščios.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas