Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-06-04 P A R E I Š K I M A S

Betonine vadinta koalicija eižėja. Ginčai ir postų dalybos griauna Naujosios sąjungos (socialliberalų) ir socialdemokratų išskaičiavimu grįstą draugystę.

Kas atsitiko, kad lygiai po metų Lietuvos politiniame gyvenime vėl prasideda chaosas? Kodėl šaliai reikalingas pragmatiškumas, racionalumas ir įtemptas darbas dar kartą yra užmirštamas dėl vieno, komandoje taip ir neišmokusio dirbti žmogaus ambicijų?

Liberalų Demokratų partija ir Seimo Nepriklausoma frakcija labai nerimauja dėl to, kad tarp socialliberalų ir socialdemokratų prasidėjusi trintis sustabdys sunkiai pradėtus ir būtinus atlikti darbus. Ypač dabar, kai taip arti daug metų siekti strateginiai tikslai – narystė NATO ir ES.

Turėdami karčią patirtį, kai dėl koalicijos partnerių asmeninių užgaidų bei pogrindinių jų susitarimų buvo priversti trauktis iš valdžios, liberalai demokratai ragina socialdemokratus ir socialliberalus kuo greičiau baigti akivaizdžią tarpusavio konfrontaciją. Tokie valdančiosios koalicijos veiksmai gali brangiai kainuoti Lietuvai, Lietuvos žmonėms, iš valdžioje esančių asmenų laukiančių konkrečių, ryžtingų veiksmų, o ne tarpusavio aiškinimosi teatro.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas