Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-05-28 LIGONIUS TURI GYDYTI PROFESIONALŪS GYDYTOJAI, O NE REKLAMA

Seimo Nepriklausoma frakcija ir Liberalų Demokratų partija nepritaria Lietuvos Respublikos Prezidento dekrete Nr. 1788 pateiktoms pataisoms. Jomis siūloma įtvirtinti pavojingą pacientų sveikatai nuostatą – informuoti vartotojus apie receptinius ir kompensuojamus vaistus per radiją, televiziją ir elektroninę žiniasklaidą. Tokia, ne konkrečiam pacientui teikiama informacija dažnai gali virsti dezinformacija ir turėti skaudžių neigiamų pasekmių. Taip būtų pažeista pacientų teisė į medikų profesiniais įsipareigojimais ir gydymo standartais paremtą kokybišką sveikatos priežiūrą.

Draudimas receptinius vaistus reklamuoti ir pateikti apie juos informaciją per radiją ir televiziją neprieštarauja LR Konstitucijai. Išlieka galimybė gauti informaciją kitomis priemonėmis. Pirmiausiai tokią informaciją privalo teikti gydytojas. Jis turi informuoti pacientą ne tik apie skiriamus gydymui receptinius vaistus, bet apie visą asmens sveikatos priežiūros paslaugą , kaip numatyta Žmogaus teisių ir orumo konvencijos 5 straipsnyje. Sveikatos apsaugos ministerija apie neigiamą vaistų poveikį gali informuoti visuomenę per savo institucines struktūras ar gydymo įstaigas.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas