Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-05-28 DĖL KOVOS PRIEŠ NARKOMANIJĄ GRIEŽTINIMO

Lietuvos žmonės su didžiuliu nerimu stebi ŽIV protrūkį Alytaus griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje.

Liberalų demokratų partija ir Seimo nepriklausoma frakcija mano, kad ši katastrofa – dėsninga nusikalstamai atsainaus valdžios požiūrio į narkomanijos problemą pasekmė.

AIDS nėra pavojinga liga epidemiologiniu požiūriu – ji neplinta nei žarnyno, nei oro lašeliniu būdu. Jos plitimą lemia pareigūnų ir visuomenės vertybinis ir moralinis nuosmukis.

AIDS išplitimas Alytaus kolonijoje rodo narkomanijos išplitimo lygį visuomenėje ir įkalinimo vietose – vienas nešiotojas sugebėjo užkrėsti visą kalėjimą.

Ypač sukrečia tai, jog katastrofa vyksta uždaroje erdvėje – kalėjime – kur yra visos sąlygos kontroliuoti narkomanus.

Tai rodo, kad šalies Vyriausybė neturi politinės valios ir potencijos susidoroti su narkomanija net laisvės atėmimo vietose. Ar galima tikėtis, kad prieš narkomaniją bus efektyviai kovojama tose vietose, kur žmonės nėra taip griežtai kontroliuojami?

Toks valdžios abejingumas narkomanijos problemai neišvengiamai žada visuomenei naujas katastrofas – kitose vietose, kitomis formomis.

Liberalų demokratų partija ir Seimo nepriklausoma frakcija siūlo /reikalauja ? – AK/:

· Atstatyti Rolando Pakso vyriausybės 2001 metais patvirtintos Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos finansavimo lygį;

· Įvesti privaloma mokinių testavimą mokymo įstaigose tokia tvarka, kokia buvo numatyta Nacionalinėje narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programoje;

· Už nusikaltimus, susijusius su narkotikų gamyba, laikymu, platinimu taikyti pačias aukščiausias bausmes;

· Panaikinti visas lengvinančias aplinkybes, nagrinėjant teismuose nusikaltimus, susijusius su narkotikais.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas