Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-05-17 PAREIŠKIMAS

Vilniaus miesto Taryba gegužės 15 dieną priėmė sprendimą reorganizuoti keturias mokyklas rusų dėstoma kalba nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Tai sukėlė sumaištį ir nepasitenkinimą rusų bendruomenėje. Tokiam žingsniui priešinosi rusų mokyklų asociacija, pedagogai, moksleiviai ir jų tėvai. Daugiau nei metai rusų bendruomenės atstovai tęsia konstruktyvų dialogą dėl mokyklų reorganizacijos su Švietimo ministerijos pareigūnais Vilniaus miesto Tarybos nariais. Deja, reorganizavimui ryžtasi neatsižvelgus į rusų bendruomenės siūlymus, nors švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius ne kartą yra patikinęs, kad reorganizacija bus vykdoma tik gavus bendruomenės pritarimą.

Vilniaus miesto Tarybos sprendimą reorganizuoti keturias rusų mokyklas Pareiškimu kritiškai įvertino ir Seimo narių grupė

Liberalų Demokratų partija nepritaria skubotiems ir neapgalvotiems Vilniaus miesto Tarybos sprendimams bei remia prašymus grįžti prie šio klausimo dar kartą ir pasiekti visoms pusėms priimtiną sprendimą.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas