Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-04-05 BALTIJOJE PALAIDOTAS CHEMINIS GINKLAS – ARTĖJANTIS MIRTINAS PAVOJUS

Prieš 55 metus Baltijos jūroje nuskandinta beveik 40 tūkstančių tonų cheminio ginklo, atitekusio Antrojo pasaulinio karo nugalėtojams.Tai aviabombos, sviediniai su ipritu, liuizitu, tabunu, fosgenu. Per pusę amžiaus konteineriai su mirtinu ginklu baigia prarūdyti ir jau artimiausiais metais galima laukti masinio mirtinų nuodų išsiveržimo. Visai realu greitai sulaukti dienos, kai Baltija bus mirusi jūra, užgrius masiniai žmonių apsinuodijimai, išsigimimai. Nemaža dalis cheminio ginklo paskandinta paskandinta netoli Lietuvos. Tačiau didžiulis pavojus gresia ir kitoms Baltijos jūros regiono šalims.

Iki šiol ši baisi problema daugelio šalių nutylima, nes Baltijos pakrantėse esančių šalių ekonomika yra tampriai susijusi su jūra, kur kasmet sugaunama milijonai tonų žuvies. Manome, kad nebegalima užsimerkti prieš artėjančią grėsmę.

Liberalų Demokratų partija ir Seimo Nepriklausoma frakcija artimausiu metu surengs šia tema tarptautinę mokslinę konferenciją, kurioje mokslininkai ir Lietuvos politikai aptars cheminio ginklo Baltijos jūroje problemą ir galimus jos sprendimo būdus. Kreipsimės į Lietuvos Prezidentą ir Vyriausybę inicijuoti bendrus visų Baltijos jūros valstybių žingsnius cheminio ginklo jūroje problemai išspręsti.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas