Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-04-20 ROLANDAS PAKSAS VERTINA PREZIDENTO PRANEŠIMĄ

Prezidento V. Adamkaus metiniame pranešime, perskaitytame šiandien Seime tiksliai įvardyti šalies raidos prioritetai, ypač užsienio politikos srityje. Kaip paprastai, Prezidento komanda, rengusi pranešimą, puikiai diagnozuoja didžiausias visuomenės gyvenimo problemas. Tačiau V. Adamkaus kalba nuskambėjo ne kaip Lietuvos Prezidento pranešimas, o kaip žmogaus iš šalies, neturinčio galios įtakoti šalies gyvenimo, kalba.

Man atrodo, kad vien įvardyti problemas nebepakanka. Valstybė kol kas kaip gyveno, taip ir tebegyvena be savo verslo plano. Šalies vadovai reaguoja į iškylančius dirgiklius, bet ne planuoja veiklą. Kaip šalis atrodys po penkerių, dešimties metų – vis dar turime tik nuojautas, bet ne konkrečius planus.

Džiaugiuosi, kad Prezidentas pritaria mano iniciatyvai dėl Ignalinos atominės elektrinės ateities. Manau labai svarbi šalies vadovo išsakyta mintis, kad valstybėje reikia daugiau tvarkos. Tai viena svarbiausių liberalų demokratų programinių nuostatų. Džiugu, kad stabilumas vidaus politikoje įvardijamas kaip prioritetas ir siekiamybė. Pažiūrėkim - per Prezidento Valdo Adamkaus kadenciją dirba jau penktoji – Algirdo Brazausko Vyriausybė. Kiekvienas Vyriausybės keitimas yra didžiulis sukrėtimas ir šalies ūkiui, ir visai visuomenei. Apytikriais skaičiavimais Vyriausybės keitimas ūkiui kainuoja maždaug 150-200 mln. litų. Taigi per šią Prezidento kadenciją Vyriausybių kaita jau kainavo beveik milijardą.

Aš manau, kad valstybė negali sau leisti valdžios institucijų tarpusavio santykių gludinimui skirti tiek lėšų. To išvengti galima, jeigu kiekvienas renkamas, taip pat ir aukščiausias, pareigūnas pateiks visuomenei savąjį labai konkretų verslo planą, o ne bendrų frazių rinkinį.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas