Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-03-21 DĖL SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMOS REFORMOS

Konservatorių ir liberalų Seimui pateikta svarstyti rezoliucija “Dėl sveikatos reformos” yra tik tuščias politikavimas. Sveikatos apsaugos sistemos reforma žlunga. Viena iš priežasčių – nepakankamas šios sistemos finansavimas. Įstatymu numatyta sveikatos apsaugai skirti 5 proc. BVP. Nė viena iki šiol buvusi Vyriausybė, taip pat ir konservatorių, kurie dabar kritikuoja per menką sistemos finansavimą, sveikatos apsaugai neskyrė daugiau kaip 4 proc. BVP. Pagerinti finansavimą galima būtų tik atimant lėšų iš socialinės apsaugos, švietimo ar kultūros, kas yra nepriimtina. Vienintelė išeitis – efektyvus sveikatos apsaugai skiriamų lėšų panaudojimas, efektyvus valdymas. Tam būtina nustatyti aiškius prioritetus. Dabar įkaitu tarp medikų ir vyriausybių tapęs pacientas turėtų būti svarbiausias prioritetas. Norint, kad sveikatos apsaugos sistema vėl dirbtų žmogaus naudai reikia:

- nustatyti žmogaus teises į prieinamą, paremtą profesiniais standartais ir kokybišką sveikatos priežiūrą,

- įgyvendinti nustatytas teises sveikatos teisėje įstatymu įtvirtinant paciento prioritetą sveikatos apsaugos sistemoje,

- įtvirtinti juridinę ir institucinę medicininių paslaugų vartotojų – pacientų apsaugą, kas ir siekta padaryti Vartotojų teisių gynimo įstatymo pakeitimo įstatymu.

Siūlome Vyriausybei ir Seimo valdančiajai daugumai neatidėliojant imtis šių priemonių įgyvendinimo ir sustabdyti sveikatos apsaugos sistemos žlugdymą.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas