Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-03-20 LIBERALAI DEMOKRATAI PALAIKO TAUTINIŲ MAŽUMŲ REIKALAVIMUS

Seimo Nepriklausoma frakcija palaiko Lietuvos tautinių mažumų reikalavimus peržiūrėti sausio mėnesį patvirtintas Tautinių mažumų švietimo nuostatas. Švietimo ir mokslo ministras jas pasirašė nepaisydamas daugelio tautinių mažumų atstovų pastabų ir neatsižvelgė į jų siūlymus. Dėl to į ministrą kreipėsi 23 Seimo nariai, kviesdami pataisyti nuostatas pagal Lietuvos rusų ir lenkų teisėtus reikalavimus. Kovo 15 dieną apie 2 tūkstančiai žmonių išreiškė pasipiktinimą dėl švietimo ir mokslo ministerijos veiksmų, apribojančių tautinių mažumų švietimo galimybes.

Kreipiamės į ministrą A. Monkevičių ir jį delegavusios Naujosios sąjungos pirmininką, Seimo pirmininką A. Paulauską, kad Tautinių mažumų švietimo nuostatos nedelsiant būtų peržiūrėtos ir pataisytos pagal mūsų šalies piliečių lenkų ir rusų tautinių mažumų lūkesčius.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas