Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002-02-27 SEIMO NEPRIKLAUSOMA FRAKCIJA REMIA PREZIDENTO POZICIJĄ DĖL IGNALINOS AE

Seimo Nepriklausomos frakcijos nariai labai palankiai sutiko žinią, kad Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus išreiškė aiškią savo nuostatą, jog Lietuva turi likti branduolinės energetikos šalimi. Tai visiškai atitinka frakcijos nario ir buvusio Prezidento patarėjo energetikos klausimais Rolando Pakso ir Eugenijaus Maldeikio jau anksčiau išsakytus viešus raginimus neskubėti įsipareigoti visiškai uždaryti IAE, bet išsaugoti Lietuvoje branduolinę energetiką.

Nepriklausoma frakcija palaikydama Prezidentą kartu kviečia aukščiausius šalies pareigūnus ir Seimą rimtai apsvarstyti galimybę senuosius jėgainės reaktorius pakeisti moderniais, saugiais ir derėtis dėl to, kad Ignalinos AE pirmojo ir antrojo blokų uždarymą bei naujųjų statybą ir įrengimą finansuotų Europos Sąjunga. Tokios derybų pozicijos, Nepriklausomos frakcijos nuomone, turėtų laikytis komisija, atstovaujanti Lietuvai bendroje su Europos Komisija energetikos darbo grupėje. Ši grupė kovo 5 dieną Vilniuje pradės derėtis dėl Ignalinos AE uždarymo sąnaudų ir galimų finansavimo šaltinių. Seimo Nepriklausoma frakcija, kaip Lietuvos branduolinės valstybės statuso išsaugojimo idėjos pradininkė, artimiausiu metu ketina inicijuoti diskusiją šia tema Seime ir suformuluoti bendrą visų valdžios institucijų bei politinių jėgų poziciją dėl Ignalinos AE.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas