Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Seimo Liberalų frakcija: 02 09 09-13d.

Rugsėjo 10d. opozicinei Liberalų ir valdančiajai Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcijoms atstovaujantys Seimo nariai D.Teišerskytė, R.Vaštakas, A.Skardžius, V.Simulik, G.Jakavonis užregistravo Alkoholio kontrolės įstatymo 6 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriuo siūloma įteisinti naminės degtinės gamybą Lietuvoje.

Šiuo metu galiojančio Alkoholio kontrolės įstatymo 10 straipsniu Lietuvos Respublikoje yra draudžiama gaminti naminę degtinę, brogą, kitus namų gamybos stiprius alkoholinius gėrimus. 6-uoju straipsniu reglamentuojamas alkoholio produktų kokybės ir higieninių reikalavimų vykdymas.

Nepaisant Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų, o taip pat Baudžiamajame kodekse numatytų griežtų bausmių už šio įstatymo 10 straipsnio pažeidimą, Alkoholio kontrolės įstatymas, draudžiantis degtinės, brogos, kitų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimą, kaip ir kiti kategoriški draudimai, pasmerktas nesėkmei. Namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gamyba vyksta didžiuliais mastais, dažnai gaminami ir realizuojami ne tik nekokybiški, bet sveikatai ir netgi gyvybei pavojingi alkoholio produktai.

Parlamentarų teigimu, galimybė kontroliuoti stiprių namų gamybos alkoholinių gėrimų gamybą ir realizaciją atsiras tik legalizavus ir sunorminus stiprių namų gamybos alkoholinių gėrimų gamybos ir realizacijos procesą.

Teikiamo pasiūlymo esmė – sudaryti galimybę naminės degtinės, brogos, kitų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gamybos legalizavimui, sunorminti įstatymais ir kitais teisiniais aktais jų gamybą, kokybę ir realizaciją, apsaugoti vartotojų sveikatą, padėti vystyti kaimo verslumą, sudaryti biudžetui galimybę gauti papildomų pajamų panaikinus valstybinį alkoholio monopolį.

Rugsėjo 10d. Seime vyko Liberalų frakcijos seniūno Eligijaus Masiulio ir frakcijos nario Prano Vilko spaudos konferencija “Naikinant PVM lengvatas įmonėms pamirštami neįgalieji”. Dalyvavo Lietuvos invalidų draugijos pirmininko pavaduotojas A.Tiuchta, UAB “Negalia” direktorė A.Kostygala, UAB “Draugužis” direktorius S.Liberis.

Liberalų frakcijos požiūriu, Seimo sprendimas panaikinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatas neįgaliųjų įmonėms stabdys invalidų integraciją visuomenėje, o kelis šimtus invalidų pavers bedarbiais. Mat skubant nepaieškota saugiklių, ginančių tikras neįgaliųjų įmones.

Praėjusią savaitę Seimo daugumos iniciatyva neeilinėje sesijoje pakeistas PVM mokesčio įstatymas, kurio netobulomis formuluotėmis pasinaudojusios įmonės iš valstybės biudžeto galėjo susigrąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį.

Liberalų frakcijos narys P.Vilkas apgailestauja, kad "skubant taisyti minėtą įstatymą Seimo dauguma panaikino PVM lengvatas ir įmonėms, kuriose iš tiesų dirba neįgalieji".

"Mūsų manymu, tokie valdžios veiksmai prieštarauja kalboms apie neįgaliųjų integracijos stiprinimą visuomenėje", - tvirtino E.Masiulis. Anot jo, taisydamas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, Seimas galėjo rasti saugiklius, leidžiančius buvusiomis lengvatomis naudotis tik neįgaliųjų įmonėms.

E.Masiulis pažadėjo, kad Liberalų frakcija artimiausiu metu parengs atitinkamas PVM įstatymo pataisas, kuriomis galima bus surasti kompromisinius sprendimus ir patenkinti tiek valstybės interesą, kad nebūtų eikvojamas valstybės iždas be reikalo, tiek neįgaliųjų organizacijų interesus, kurios yra suinteresuotos šita PVM lengvata ir toliau naudotis.

Seimo nario P. Vilko teigimu, panaikinus PVM lengvatas neįgaliųjų įmonėms daugelis jų bus priverstos bankrutuoti, nes iki šiol išsilaikydavo tik dėl mokestinių lengvatų. Šiuo metu Lietuvoje veikiančiose neįgaliųjų bendrovėse dirba apie 500 žmonių. Neatmestina galimybė, jog norėdamos išsilaikyti tokios bendrovės turės atleisti neįgaliuosius, o vietoj jų įdarbinti efektyviau dirbančius fizinės ar psichinės negalios neturinčius žmones.

Rugsėjo 12d. Seimas skubos tvarka priėmė bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Biržų naftotiekis” reorganizavimo įstatymo pataisą. Pagal ją leidžiama “Williams International” suteiktas teises ir pareigas perduoti Rusijos kompanijai.

Liberalų frakcija balsavo susilaikydama arba prieš šį įstatymą.

Frakcijos seniūno E.Masiulio teigimu, Vyriausybė, valstybės interesus ginantys derybininkai derybose su “Jukos” skuba priimti šį įstatymą ir neišnaudoja tam tikrų kozirių, argumentų, kad pasiekti geresnę, naudingesnę valstybei sutartį - visos teisės ir lengvatos yra atiduodamos be jokių derybų.

Parlamentaras priminė, kad 1999 m. socialdemokratai, būdami opozicijoje, teisingai kritikavo tuometinę konservatorių daugumą, už tai, kad sutartiniai dalykai su “Williams” buvo dažnai sprendžiami po kilimu, nebuvo nei ekonominių analizių, nei normalių, aiškių, politinių ir dalykinių diskusijų Seime. Lygiai taip pat, praėjus trims metams, elgiamasi ir dabar, tik jau kiti žaidėjai “Mažeikių naftos” veidrodžių karalystėje.

Pasak E.Masiulio, Vyriausybė prieš perduodama “Mažeikių naftos” valdymą “Jukos”, turėtų atlikti tarptautinį bendrovės auditą, nes žmonės turi žinoti, kokios būklės įmonę perėmė naujieji savininkai, kad dėl to vėliau neprasidėtų spekuliacijos. “Dabar girdime: “Williams” blogas, “Jukos”– gera. Ekonomikoje nėra blogų ar gerų. Ekonomiką lemia kiti principai, todėl reikia užtikrinti maksimaliai visus saugiklius tam, kad po metų ar dvejų, nekurtume naujų komisijų Seime, kurios aiškinsis ar 2002 m. pasirašant sutartį su “Jukos” iš tikrųjų nebuvo pažeisti valstybės interesai”,- sakė E.Masiulis.

Seimo nario liberalo R.Šukio nuomone, Vyriausybė žadėdama ir deklaruodama norą derėtis dėl kuo palankesnių sąlygų Lietuvai iš tikrųjų eina visiškai priešingu keliu. Ką reiškia teisių perėmimas? Parlamentaro teigimu, tai reiškia, kad bus tai, ko neįsigijo “Jukos” pirkdama akcijas ir negali įsigyti. Pavyzdžiui “Jukos” neįsigijo ir negali įsigyti be šių pataisų, pagal Mokesčių administravimo įstatymo 51 straipsnio, tų teisių, kurios susijusios su mokesčių tarifų nedidinimu ir kai kuriomis mokesčių lengvatomis, nes ten yra sąlyga, kad strateginis investuotojas, turi būti investavęs iki 2000 m. sausio 1 dienos. “Jukos” šitos sąlygos neatitinka ir jokiomis sutartimis Vyriausybė negalėjo šių sąlygų kaip nors interpretuoti arba pažadėti taikyti tas sąlygas jai. Taip pat “Jukos” neįsigijo ir įsigis tik su šia įstatymo pataisa Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatytas lengvatas vykdyti visus pirkimus iš vienintelio šaltinio, jeigu tai yra strateginis investuotojas, kuris po 1998 m. spalio 1 d. per 3 metus yra investavęs į perkančią organizaciją ne mažiau kaip 200 mln. litų. Taigi, siekiama turėti mokesčių lengvatas.

Pasak Liberalų frakcijos, Seimas, priėmęs pataisas, prarado bet kokius argumentus derantis su “Jukos” dėl valdymo sutarties pagerinimo.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 15.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas