Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Seimo Liberalų frakcija: 02 01 21-25d.

Sausio 21d. Seimo Etikos ir procedūrų komisija vadovaujama socialdemokrato A.Salamakino 65 Seimo nariams patvirtino rekomendacijas, kaip elgtis galimų viešųjų ir privačių interesų konfliktų atveju bei paskelbė šį sąrašą visuomenei.

Sausio 23d. Seimo nariai liberalai D.Teišerskytė, S.Lapėnas ir R.Palaitis Seime surengė spaudos konferenciją, kurios tema “Įtariamųjų” spindesys ir skurdas”.

Liberalų frakcijos narių S.Lapėno, J.Jučo, R.Šukio R.Vaštako, R.Palaičio ir A.Poplavski vardu buvo parengtas pareiškimas spaudai “ Būkim biedni, bet teisingi” – dažnai kartoja socdemai ir tuo grindžia savo etikos ir moralės nuostatų suvokimą” (1 PRIEDAS).

Sausio 22d. Seimo plenariniame posėdyje buvo priimtos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pataisos. Darbo grupės, ruošusios įstatymo pataisas, vadovas Liberalų frakcijos narys A.Lydeka.

Parlamentaro A.Lydekos teigimu, šios pataisos leis kokybiškai dirbti teisėsaugos institucijoms ir užtikrins žmogaus teisių apsaugą. Nuo šiol žmogus turi teisę gauti apie save informaciją bet kurioje valstybės institucijoje.

Sausio 23d. keturių parlamentinių opozicinių partijų - Lietuvos liberalų sąjungos (LLS), Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių), Centro sąjungos ir Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos iniciatyva įvyko susitikimai su Ministru Pirmininku A.M. Brazausku ir Seimo Pirmininku A.Paulausku.

Susitikime su Premjeru dalyvavo liberalai E.Gentvilas, G.Steponavičius, konservatoriai A.Kubilius, R.Juknevičienė, centristas G.Šileikis, modernus krikščionis demokratas V.Bogušis.

Opozicinių partijų atstovų susitikime su Seimo Pirmininku taip pat dalyvavo Seimo vicepirmininkas Č.Juršėnas, socialdemokratinės koalicijos frakcijos seniūnas J.Olekas, Naujosios sąjungos frakcijos seniūnas A.Ramanauskas.

Susitikimuose su Vyriausybės ir Seimo vadovais buvo aptartas Konstitucijos pataisų dėl dirbamos žemės pardavimo užsieniečiams, sprendimo dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarymo ir pensijų sistemos reformos priėmimas, Aukštojo mokslo įstatymo pataisos, Seimo valdančiosios daugumos ir opozicijos bendradarbiavimo klausimas, įgyvendinant strateginius valstybės tikslus.

Opozicinių partijų atstovai ragino parlamento vadovą - aktyviau reikšti savo, kaip Seimo pirmininko, poziciją.

Liberalų frakcijos seniūno G.Steponavičiaus teigimu, susitikimo iniciatoriai ragino Seimo pirmininką, kaip vienos svarbiausių Lietuvos institucijos vadovą, aktyviau imtis iniciatyvos ir atsakomybės dėl šių klausimų priėmimo. Aktyviau pristatyti savo, ne kaip politinio lyderio, o kaip institucijos vadovo poziciją bei prisidėti prie to, kad visų politinių jėgų nuomonės ir konstruktyvūs pasiūlymai būtų atspindėti.

Opozicijos atstovai taip pat pasigedo valdančiosios daugumos noro tartis su opozicija.

"Ne išdidumas svarbiausia. Svarbiausia - valstybės darbai", - pažymėjo G.Steponavičius.

Susitikime su Vyriausybės vadovu opozicijos atstovai ragino Ministrą Pirmininką daryti didesnę įtaką valdančiajai daugumai parlamente, kad jos sprendimai nesikirstų su Vyriausybės pozicija.

Pasak opozicijos atstovų, su premjeru kalbėta apie tai, kad jis "turėtų būti valdančiosios koalicijos lyderiu ir siekti, kad ji gintų Vyriausybės nuomonę", tačiau šis pripažinęs savo galimybių ribas.

"Premjeras išdėstė žmogišką nuostatą, kad ne viską gali suvaldyti",- teigė LLS pirmininkas E.Gentvilas.

Jis pažymėjo, jog, opozicijos nuomone, premjeras kartais nepagrįstai nusišalina nuo Seimo reikalų.

Seimo opozicinių jėgų atstovai ir Vyriausybės bei Seimo vadovai sutarė dėl glaudesnio ir reguliaraus bendravimo.

Sausio 23d. Seime vyko opozicinių Liberalų ir Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcijų narių liberalo R.Šukio ir konservatoriaus J.Razmos spaudos konferencija “ Kairiesiems politiniai sprendimai aukščiau už Konstituciją”.

Opozicijos atstovai Seime prognozavo, jog nuomininkams nepavyks lengvai pasinaudoti parlamento daugumos valia priimtomis įstatymo pataisomis dėl nuosavybės teisių atkūrimo į nekilnojamąjį turtą, be to, jie tikisi, kad Konstitucinis Teismas kuo greičiau apsvarstys parlamentarų kreipimąsi dėl pataisų konstitucingumo.

Seimas sausio mėn. pradžioje pakartotinai priėmė prezidento vetuotas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, kuriomis apribojama savininkų teisė susigrąžinti natūra nekilnojamąjį turtą. Pagal priimtas pataisas, valstybė tokį turtą turės išpirkti, sumokėdama savininkams kompensacijas, o nuomininkams bus leista jį privatizuoti.

LR Konstitucija nustato, jog nuosavybė yra neliečiama, o ji gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginant.

Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas liberalas R.Šukys teigė, jog priimtos pataisos neišspręs nuomininkų problemų, o jas tik "įšaldys", nes savininkai galės teismuose užginčyti sprendimus negrąžinti turto natūra bei reikalauti dėl to kreiptis į Konstitucinį Teismą. Tokiu atveju bylos sprendimo vykdymas yra stabdomas.

"Mes šią situaciją įšaldome mažiausiai dvejiems metams. Aš tai vertinu kaip teisinį nihilizmą ir 180 laipsnių posūkį nuosavybės teisių atkūrimo procese", - sakė R.Šukys, prognozuodamas, jog galų gale bus sugrįžta prie "suskilusios geldos".

"Tai yra didelė klaida ir nelaimė Lietuvai", - pažymėjo parlamentaras.

R.Šukys taip pat abejojo, ar Vyriausybė spės iki kovo 1 d., kaip numatyta įstatyme, parengti poįstatyminius aktus dėl kompensavimo tvarkos ir kitų pataisose numatytų nuostatų vykdymo.

Jis pažymėjo, jog pataisose nenumatyta ir Vyriausybė nėra įpareigota parengti tvarkos kaip bus privatizuojami nuomininkų užimamos patalpos.

Sausio 24d. Seimo plenariniame posėdyje buvo paremta Liberalų frakcijos nario A.Matulevičius iniciatyva įkurti Seime laikinąją tyrimo komisiją Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nario J.Paliako žūties aplinkybėms ištirti.

Šią iniciatyvą parėmė 41 parlamentaras iš 141.

A.Matulevičius teigimu, imtis šios iniciatyvos jį paskatino lėtas teisėsaugos pareigūnų darbas bei vangi valdančiųjų socialdemokratų reakcija.

Sausio 25d.Seimo plenariniame posėdyje Seimo nariai pritarė šios komisijos sudarymui. Už balsavo 58, prieš 2, susilaikė 6 Seimo nariai.

Laikinosios tyrimo komisijos pirmininku išrinktas socialdemokratas Z.Mačernis. Z.Mačernio kandidatūrą parėmė 42 Seimo nariai, antrojo kandidato – liberalo A.Matulevičiaus – 30, 1 parlamentaras susilaikė.

Sausio 24d. Seimo plenariniame posėdyje buvo atidėtas naujos redakcijos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projekto priėmimas iki pavasario darbų sesijos.

Liberalų frakcijos narys A.Matulevičius sausio 22d. pateikė pasiūlymą šiam įstatymo projektui.

Parlamentaras siūlė nuo šių metų liepos mėn. lengvatiniu 5 proc. PVM tarifu apmokestinti ekologiškus maisto produktus (reikalavimus ekologiškai švariems maisto produktams nustato LR Vyriausybė). Pagrindinis PVM tarifas yra 18 procentų.

A.Matulevičiaus pateiktam pasiūlymui buvo pritarta: už balsavo 39, prieš-30, susilaikė 2 Seimo nariai.

Pataisą parėmė daugiausia Seimo opozicijos - Liberalų, Tėvynės sąjungos - konservatorių bei Jungtinės frakcijų atstovai, taip pat kai kurie valdančiajai daugumai priklausantys socialdemokratai bei socialliberalai agrarininkai.

Prieš pataisą balsavo Seimo daugumos - socialdemokratų bei socialliberalų atstovai.

Po tokio balsavimo Seimo Biudžeto ir finansų komitetas pareikalavo padaryti pertrauką priimant įstatymą iki, kaip manoma, vasario 28 dieną prasidėsiančios neeilinės Seimo sesijos.

Liberalų frakcijos seniūno pirmojo pavaduotojo E.Masiulio teigimu, siūlymas ekologiškiems maisto produktams taikyti lengvatinį PVM tarifą paremtas ES taikomais principais. Jis atmetė teiginius, esą jis griauna šių metų valstybės biudžeto planus. Liberalo manymu, tai yra įrodymas, jog nereikia priiminėti mokestinių įstatymų einant metams.

Sausio 24d. Seimo komisija Konstitucijos pataisoms rengti iki pavasario atidėjo balsavimą dėl Konstitucijos pataisų, numatančių žemės ūkio paskirties žemės pardavimą užsieniečiams bei Lietuvos juridiniams asmenims.

Opozicinių Liberalų, Tėvynės sąjungos - konservatorių ir Jungtinės frakcijų atstovai atsisako balsuoti, jeigu valdančiosios daugumos atstovai neatsisakys savo siūlymo nustatyti pereinamąjį laikotarpį dirbamo žemės pardavimui užsieniečiams.

Liberalų frakcijos nuomone, valdančiosios daugumos pasiūlymas nustatyti pereinamąjį laikotarpį dirbamos žemės pardavimui pažeidžia ankstesnį frakcijų susitarimą, pasiektą Konstitucijos pataisų rengimo komisijoje.

Liberalų frakcijos seniūno G.Steponavičiaus teigimu, atsiradus pereinamajam laikotarpiui reikėtų atsisakyti daugelio vadinamojo "saugiklių" įstatymo projekto, kuriame numatyti įvairūs reikalavimai dirbamos žemės įsigijimui, nuostatų.

Sausio 25d. Seimo plenariniame posėdyje po pirmojo balsavimo buvo pritarta Konstitucijos 119 straipsnio pataisai, kuria nuolat Lietuvoje gyvenantiems nepiliečiams suteikiama teisė rinkti ir būti išrinktiems į savivaldybių tarybas. Taip pat pratęstas savivaldybių tarybų kadencijos laiką nuo trejų iki ketverių metų.

Šiai pataisai pritarė 108 parlamentarai, 2 buvo prieš, 1 susilaikė. Visi Seimo posėdyje dalyvavę Liberalų frakcijos nariai balsavo “už”.

Sausio 25d. Seimo plenariniame posėdyje buvo priimtas Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos Seimo atstovavimo Konvente dėl Europos ateities” projektas.

Nuo Seimo daugumos nutarta paskirti atstovu Socialdemokratinės koalicijos frakcijos atstovą, Europos reikalų komiteto pirmininką V.P.Andriukaitį, nuo Seimo mažumos – Liberalų frakcijos atstovą, Užsienio reikalų komiteto narį A.Medalinską. Atstovų pavaduotojais patvirtinti – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas, valdančiosios Naujosios sąjungos (NS, socialliberalų) atstovas R.Pavilionis ir Nepriklausomos frakcijos narė D.Kutraitė-Giedraitienė.

Sprendimas priimtas, 68 parlamentarams balsavus už, 4 - prieš ir 14 susilaikius.

Nutarimas buvo priimtas Socialdemokratinės koalicijos, Naujosios sąjungos frakcijų, valdančiąją daugumą remiančios Valstiečių ir Naujosios demokratijos frakcijos bei Nepriklausomos frakcijos balsais.

Opozicinėmis pasiskelbusių Tėvynės sąjungos - konservatorių, Liberalų ir Jungtinės frakcijų atstovai balsavo prieš nutarimą, susilaikė arba balsavime nedalyvavo.

Nutarimo priėmimą opozicija vertina kaip valdančiosios daugumos bandymą sukiršinti mažumos narius.

Opozicijos atstovų pasipiktinimą kelia tai, kad vietoje jų pasiūlyto Jungtinės frakcijos nario moderniojo krikščionio demokrato E.Vareikio valdančiosios daugumos atstovų valia į delegaciją buvo įtraukta Nepriklausomos frakcijos narė D.Kutraitė-Giedraitienė.

Konventas, kuriame posėdžiaus Europos Sąjungos ir valstybių kandidačių parlamentų bei Vyriausybių atstovai, turi parengti 2004 metais numatytai tarpvyriausybinei ES konferencijai rekomendacijas dėl Europos ateities.

Lietuvai Konvente yra skirtos trys vietos - dvi Seimui ir viena Vyriausybei.

Į pirmąjį posėdį Konventas numato susirinkti vasario 28d.

Sausio 29d. Seime opozicinių parlamentinių partijų Politinio bendradarbiavimo taryba inicijuoja Apskritojo stalo pasitarimą dėl pensijų sistemos reformos. Pakviesti dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė, Finansų ministrė D.Grybauskaitė ir atstovai nuo visų Seimo frakcijų.

Vasario 8d. numatomas Liberalų frakcijos ir LLS valdybos bendras išvažiuojamasis posėdis į Kauno apskritį.

2001m. lapkričio 29d. liberalai buvo surengę išvažiuojamąjį posėdį į Utenos apskritį.

Viešnagės metu aplankytos visos Utenos apskrities savivaldybės, įvyko susitikimai su vietos įmonių darbuotojais, medikais, pedagogais, verslininkais, savivaldybių, teisėsaugos pareigūnais, žiniasklaida, LLS skyrių nariais. Susitikimuose Seimo ir LLS Valdybos nariai aiškino Liberalų sąjungos požiūrį į Lietuvos valstybėje vykstančius procesus, liberalų politiką dirbant opozicijos sąlygomis, atsakė į gausius klausimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė J.Baušytė

Liberalų frakcijos seniūno referentė

 

1 PRIEDAS

PAREIŠKIMAS SPAUDAI

2002-01-23


"Būkim biedni, bet teisingi"-

dažnai kartoja socdemai ir tuo grindžia savo etikos ir moralės nuostatų suvokimą.


Problema ne ta, kad buvo paskelbtos pavardės Seimo narių, kurie viešai deklaravo savo turtinius interesus.. Ši informacija yra prieinama ne tik Etikos komisijos nariams ir žurnalistams bet ir kiekvienam piliečiui.

Problema yra ta, kad daromos iš esmės klaidinančios visuomenę išvados apie galimus kažkokius A.Salamakino įtarimus. Juk Seimo etikos komisijos pareiga pagal Seimo statutą tiesiogiai įspėti Seimo narius apie galimus konfliktus derinant viešus ir privačius interesus. Nors nesam asmeniškai gavę jokių įspėjimų, kažkodėl esame viešai paskelbiami įtariamaisiais dėl viešų ir privačių interesų konflikto. Seimo statute numatoma prievolė komisijai teikti Seimo nariams rašytines rekomendacijas kaip išvengti interesų konflikto, kurias Seimo nariai gali savo nuožiūra skelbti. A.Salamakino komisija nuėjo lengviausiu keliu, "a priori" pareikšdama galimus įtarinėjimus visiems, kurie ką nors deklaravo. Matyt, taip paprasčiau nei detaliai nagrinėti konkrečias galimas konfliktines situacijas. Galų gale neteko išgirsti, kad etikos komisija būtų pasinaudojusi numatyta galimybe sustabdyti įstatymų priėmimo procedūrą. O gal norima nukreipti visuomenės dėmesį nuo atvejų, kai nieko nedeklaruojantis politikas atstovauja stambiojo verslo interesus? Galų gale, kuo šie žmonės įtariami? Tuo, ką jie viešai įstatymų numatyta tvarka deklaravo? O gal vis dėlto įtartiniau atrodo tie, kurie nieko nedeklaravo, tačiau aktyviai teikia pasiūlymus, priimant verslą sąlygojančius įstatymus? Tokius pavyzdžius visuomenė žino ir ilgai neužmirš.

Antras klausimas: kodėl privalumu tampa nieko neturėti? Jei nuosekliai seksime šiomis socdemiškomis pseudo- etinėmis nuostatomis, tai galima padaryti išvadą, kad Lietuvos valstybei nelemta tapti turtinga. Nes tai "neetiška" ir gali sukelti interesų konfliktą! Kad ir tarp kitų "biednų" šalių.

Na o jei rimtai, tai kas šiandien geriau, negu versle dalyvavęs, gali pasakyti, kokių įstatymų reikia verslui. Negi tik nieko nedeklaravę (bet ar tikrai nieko neturintys?) turi teisę apie tai pareikšti savo nuomonę? Gal todėl ir esam biedni…, bet ar teisingi?

Susidariusi situacija, manome, akivaizdžiai parodo A.Salamakino nekompetenciją etikos klausimais ir elementarių Seimo nario statutinių nuostatų nepaisymą.

 

 

Saulius Lapėnas

Jonas Jučas

Raimondas Šukys

Rimvydas Vaštakas

Raimundas Palaitis

Aleksander Poplavski

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 08.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas