Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Opozicija kreipėsi į Konstitucinį teismą dėl Medžioklės įstatymo

Seimo Liberalų frakcija surinko 41 parlamentaro, remiančio liberalų kreipimąsi į Konstitucinį teismą, kad šis ištirtų, ar birželio mėnesį Seimo daugumos balsais priimtas Medžioklės įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, parašus. Seimo narių Gintaro Steponavičiaus ir Raimondo Šukio parengtą kreipimąsi į Konstitucinį teismą pasirašė Liberalų, Konservatorių, Jungtinės frakcijų ir mišrios Seimo narių grupės atstovai.

Liberalų manymu, Medžioklės įstatymo nuostatos, leidžiančios medžioti privačiuose miškuose ir laukuose neatsiklausus jų savininkų leidimo, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatytai teisei į asmens nuosavybės neliečiamybę.

Įstatymas numato jog miškų ir laukų savininkai gali uždrausti medžioti privačiuose plotuose tik tuo atveju, jeigu medžioklės metu gali būti padaryta žala žemės ūkio pasėliams arba miškui, tačiau įstatymas, liberalų manymu, nepagrįstai nenumato galimybės savininkui reikalauti uždrausti medžioklę dėl asmenų saugumo arba asmeninių gyvūnų globos įsitikinimų.

Liberalų teigimu, Konstitucijai prieštarauja ir Medžioklės įstatymo nuostata, numatanti, kad medžioklės plotas turi siekti ne mažiau kaip 1000 hektarų. Šiuo reikalavimu nepagrįstai apribojamos privačių savininkų teisės medžioti mažesniuose kaip 1000 hektarų plotuose ir suvaržoma privati medžioklės verslo iniciatyva.
Naujausi pakeitimai - 2002 07 02.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas