Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Konstitucijos 119 str. pataisos sustiprins savivaldą, mano liberalai

Seimo Liberalų frakcija šiandien balsuos už Konstitucijos 119 straipsnio pataisas, leisiančias Lietuvos pilietybės neturintiems nuolatiniams šalies gyventojams dalyvauti savivaldybių tarybų rinkimuose ir pailginsiančias savivaldybių tarybų kadenciją nuo trejų iki keturių metų.

Liberalams kaip didžiausiai opozicinei Seimo frakcijai pavyko įtikinti valdančiąją parlamento daugumą pritarti kompromisiniam liberalų siūlymui leisti užsienio šalių piliečiams dalyvauti savivaldybių tarybų rinkimuose tik nuo 2004 metų, kai tam bus pasirengusios visos valstybės institucijos. “Tai išsklaido anksčiau socialdemokratų ir socialliberalų išreikštas nepagrįstas abejones neva opozicija bando stabdyti Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą, - teigė Liberalų frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis. – Valdančiajai Seimo daugumai partijų diskusijose dėl Konstitucijos pataisų atsidūrus aklavietėje, mums vis dėlto pavyko rasti kompromisą. Esame įsitikinę, jog į Europos Sąjungą turime ateiti pasirengę, aukštai iškelta galva”.

Liberalai pritaria daugumos parlamentarų siūlymui leisti savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvauti visiems nuolatinio Lietuvos gyventojo statusą turintiems žmonėms. “Savivaldybės iš esmės sprendžia ūkinius ir komunalinius, o ne politinius klausimus, todėl yra logiška leisti ne tik Lietuvos piliečiams, bet ir nuolatiniams gyventojams, kurie naudojasi savivaldybių teikiamomis paslaugomis, rinkti vietinę valdžią”, - teigė E.Masiulis. Tačiau liberalai siūlo sugriežtinti nuolatinio gyventojo statuso įgijimo tvarką, kad Lietuvos pilietybės neturintys asmenys netaptų vienų ar kitų partijų manipuliacijos objektu, siekiant geresnių rinkimų rezultatų.

Liberalai palankiai vertina siūlymą pratęsti savivaldybių tarybų kadenciją vieneriais metais ir mano, jog ši pataisa sustiprins savivaldą, suteiks daugiau galimybių miestų ir rajonų vadovams nuosekliai vykdyti ilgalaikius darbus. “Vietinė valdžia dar labiau sustiprės, kai savivaldybių gyventojams bus suteikta teisė tiesiogiai rinkti merus. Deja, dabartinė Seimo dauguma neskuba pritarti šiam liberalų siūlymui jo svarstymą nukeldama į rudenį”, - apgailestavo frakcijos seniūnas.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 20.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas