Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Dėl Seimo daugumos veidmainystės remiant smulkųjį ir vidutinį verslą

 

2001 m. pabaigoje Socialdemokratų ir Naujosios Sąjungos daugumos balsais Seime buvo priimtas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, nustatantis ženkliai didesnius socialinio draudimo mokesčius Lietuvos individualioms įmonėms – pagrindinei smulkaus ir vidutinio verslo formai. Įstatymas buvo priimtas neatsižvelgus ne tik į Liberalų frakcijos narių nuomonę bet ir į smulkiųjų ir vidutinių verslininkų atstovų argumentus.

Liberalų frakcija dar kartą atkreipia dėmesį, kad:

  • šie pakeitimai sudarė blogesnes ūkininkavimo sąlygas smulkiajam verslui lyginant su stambesnėmis įmonėmis;

  • vyksta individualių įmonių uždarymo procesas, kuris neišvengiamai sumažins darbo vietų skaičių Lietuvoje;

  • vietoje kairiųjų laukiamo socialinio draudimo įmokų surinkimo padidėjimo bus atvirkščiai – įmokų surinkimas sumažės;

  • pakeitimai neatitinka Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 str. 2 dalies reikalavimams, nes diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir sudaro konkurencijos sąlygų skirtumus;

  • Seimo Teisės departamento nuomone, pakeitimai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Ypatingai glumina tai, kad Naujosios Sąjungos atstovų balsavimas priimant sprendimus Lietuvos Respublikos Seime yra priešingas deklaratyvioms kalboms mitinguose ir susitikimuose dėl paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui.

Lietuvos liberalų sąjunga nuosekliai pasisako už mokesčių naštos mažinimą ir yra įsitikinusi, kad tik palankesnės ekonominės sąlygos leis pagyvinti Lietuvos ekonomiką ir sukurti naujas darbo vietas. Dėl to padidės ir įmokos į valstybės bei “SODRos” iždus.

Apgailestaudami, kad kairiųjų valdančioji dauguma nenori prisipažinti klydusi ir atšaukti nepalankų Lietuvos ekonomikai sprendimą, Liberalų frakcijos atstovai įregistravo kompromisinius minėto įstatymo pakeitimus, kuriais numatoma apmokestinti individualias įmones socialinio draudimo mokesčiu nuo minimalios algos ir užtikrinti mokesčio mokėtojui socialines garantijas.

Kviečiame socialdemokratus bei Naująją Sąjungą siekti kompromiso bei balsuoti už liberalų siūlomą įstatymo atitaisymą. Tai būtų darbais, o ne žodžiais, patvirtintas rūpestis smulkiuoju ir vidutiniu verslu.

 

Liberalų frakcijos nariai Artūras Melianas

Pranas Vilkas
Naujausi pakeitimai - 2002 06 19.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas