Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002 m. birželio 13d. Seimo Liberalų frakcijos opozicinė darbotvarkė

Projekto

Registracijos

Nr.

Laikas,

stadija

Projekto pavadinimas

Teikia

15.00 - 16.00

“Telekomunikacijų rinkos liberalizavimas Lietuvoje”.

Pranešėjai:

1. Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Babravičius.

2. LRV Informacinės visuomenės plėtros komiteto vadovas Juozas Zalatorius.

3. Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos atstovas Gintaras Songaila.

4. Asociacijos “Infobalt” atstovas Mindaugas Jablonskis.

5. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas Jonas Liniauskas.

6. Lietuvos laisvosios rinkos viceprezidentė Guoda Steponavičienė.

IXP-1461

16.00-16.15

pateikimas

Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

A.Matulevičius / 37 SN

IXP-1473 (3*)

IXP-1474 (3*)

16.15-16.30

svarstymas

Pilietybės įstatymo projektas

Pilietybės įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas

A.Lydeka

 

16.30-16.40

pateikimas

Seimo rezoliucijos “ Dėl smulkiųjų verslininkų veiklos ” projektas

 

IXP-1617

16.40-16.50

pateikimas

Seimo rezoliucijos "Dėl AB "Lietuvos dujos" privatizavimo" projektas

E.Masiulis / Liberalų fr.

IXP-1669

16.50-17.00

pateikimas

Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 18 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektas

D.Teišerskytė

R.Vaštakas

IXP-1110

IXP-1111(2*)

 

IXP-1112(2*)

 

IXP-1113(2*)

 

IXP-1114(2*)

 

IXP-1115(2*)

 

IXP-1116(2*)

18.00-18.15

svarstymas

Seimo nutarimo "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo " pripažinimo netekusiu galios projektas

Seimo nutarimo “Dėl valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatų patvirtinimo” projektas

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 1, 4, 6, 7, 10, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5, 6, 7, 8, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 2, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Archyvų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 188(9) ir 259(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

D.Teišerskytė

IXP-1469

18.15-18.25

pateikimas

Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

K.Kuzmickas, A.Klišonis, J.Matulevičius, V.Nekrašas, J.Olekas, D.Mikutienė, V.Šustauskas

IXP-1675

18.25-18.35

pateikimas

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

A.Poplavski

IXP-1636

18.35-18.45

pateikimas

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 1 straipsnio papildymo, 6 straipsnio, įstatymo 2 priedėlio pripažinimo netekusiais galios ir įstatymo 5 priedėlio I skyriaus pakeitimo įstatymo projektas

V.Matuzas

E.Šablinskas

IXP-1619

18.45-18.55

pateikimas

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 17, 18, 23 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

V.Martišauskas

 

 

 

 

Liberalų frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 11.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas