Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Rezoliucijos dėl AB "Lietuvos dujos" privatizavimo projektas

projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

REZOLIUCIJA

Dėl AB „Lietuvos dujos“ privatizavimo

2002 m. d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. gegužės 15 d. posėdyje slaptai pritarė AB “Lietuvos dujos” 34 procentų akcijų pardavimo strateginiam investuotojui Vokietijos kompanijų “Ruhrgas” bei “E.ON Energie” susivienijimui sutartims, nesuteikusi galimybės Seimo nariams susipažinti su sutarčių projektais bei neleidusi dalyvauti Vyriausybės posėdyje svarstant šį klausimą, pabrėždamas šalies nacionalinių interesų prioritetą, reiškia susirūpinimą AB „Lietuvos dujos“ privatizavimo procesu.

Lietuvos Respublikos Seimas siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei institucijoms, atsakingoms už AB „Lietuvos dujos” privatizavimą, susilaikyti nuo tolesnių veiksmų, galinčių pakenkti Lietuvos Respublikos nacionaliniams interesams ir nepasirašyti su AB “Lietuvos dujos” privatizavimu susijusių sutarčių, kol Seimo nariams nustatyta tvarka nebus suteikta galimybė susipažinti su sutarčių projektais ir visapusiškai ištirti abejonių sukėlusias aplinkybes.

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKAS ARTŪRAS PAULAUSKAS

 

 

Teikia Lietuvos Respublikos Seimo

Liberalų frakcijos vardu

Eligijus Masiulis
Naujausi pakeitimai - 2002 05 16.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas