Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Lietuvos krikščionių demokratų ir Liberalų demokratų partijos susitarimas

 

 

Liberalų Demokratų partija ir partija Lietuvos Krikščionys Demokratai, suvokdamos krikščioniškos moralės principus propaguojančių politinių jėgų ir centro dešiniųjų jėgų apsijungimo bendrai veiklai būtinumą ir galimybę, laikydamosi savo programinių nuostatų bei veiklos principų, suprasdamos atsakomybę už valstybės ir jos piliečių ateitį, artėjant Lietuvos Respublikos Prezidento bei savivaldybių tarybų rinkimams, susitaria dėl šių bendros veiklos principų:

 

1. Savivaldybių tarybų rinkimuose:

Partijos susitaria bendradarbiauti dalyvaujant savivaldybių tarybų rinkimuose pagal susitartus bendrus kriterijus, kurie bus numatyti šio susitarimo priede.

 

2. Bendrosios nuostatos:

Abi susitariančios partijos įsipareigoja rinkimų kampanijos metu elgtis korektiškai ir etiškai viena kitos atžvilgiu, veikti pagal teisingumo ir moralės principus.

Krikščionys demokratai ir liberalai demokratai kviečia bendradarbiauti kitas centro ir dešiniąsias politines partijas.

 

 

 

 

 

 

Kazys J.Bobelis Rolandas Paksas

 

Lietuvos Krikščionių Demokratų Liberalų Demokratų partijos

pirmininkas pirmininkas

 

 

Vilnius,

2002 m. gegužės 10 d.
Naujausi pakeitimai - 2002 05 15.

*

LR Seimas