Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

D.Barakauskas laukia pasiūlymų dėl Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTO

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO

5 ir 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

2001m. d. Nr.

Vilnius

(Žin., 2001, Nr.43-1496)

1 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio antrąją dalį ir ją išdėstyti taip:

“2. Organizuojant lošimus automatais, stalo lošimus, nustatomas fiksuotas lošimų mokesčio dydis už kiekvieną lošimo įrenginį:

1)“A” kategorijos lošimo automatą – 600 litų per mokestinį laikotarpį;

2)“B” kategorijos lošimo automatą – 200 litų per mokestinį laikotarpį;

3)ruletės, kortų arba kauliukų stalą – 4000 litų per mokestinį laikotarpį.”.

2 straipsnis. 6 straipsnio 2 dalies papildymas

Papildyti 6 straipsnio antrąją dalį ir ją išdėstyti taip:

“2. Bendrovės, organizuojančios stalo lošimus (ruletės, kortų, kauliukų lošimus) ir lošimus automatais, už kiekvieną įrengtą ruletės, kortų arba kauliukų stalą ir įrengtą lošimo automatą (įskaitant ir tą mėnesį, kai šie lošimų įrenginiai buvo pradėti naudoti: buvo išduotas (papildytas) leidimas atidaryti lošimo namus (kazino), lošimo automatų saloną, eksploatuoti pavienius automatus - lošimų mokestį apskaičiuoja taikydamos šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatytus dydžius ir sumoka iš anksto ne vėliau kaip prieš 5 dienas prasidedant kiekvienam mokestiniam laikotarpiui.”.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
Naujausi pakeitimai - 2002 05 03.

*

LR Seimas