Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2002 04 25-29

2002 04 27

LIETUVOS ŽINIOSE (“13 savaitės sentencijų”, 3 psl.), VAKARO ŽINIOSE (“Paksas ardys korupcijos sistemą”, 2 psl.) ir LIETUVOS AIDE (“Liberalai demokratai kvies nusivylusius pareigūnus”, 2 psl.) rašoma apie Pakso paskelbtą karą korupcijai. Pateikiami liberalų demokratų lyderio žodžiai: “Norėčiau paraginti visus pareigūnus, kurie bando ar bandė kovoti ir nusivylė, nuleido rankas, pasidavė, kreiptis į Liberalų demokratijos skyrius arba asmeniškai į mane. Mes esame įsitikinę, kad juodajam pasauliui galime pasipriešinti tik sutelkę pastangas.” Liberaldemokratai kuria kovos su korupcija sistemą, ieško žmonių, kurie galėtų sąžiningai dirbti partijai atėjus į valdžią.

Pagal sociologines apklausas, 85% Lietuvos gyventojų laiko korupciją labai didele problema. Į klausimą “Ar koks nors valdininkas tikėjosi ar reikalavo iš Jūsų kyšio?” 23% respondentų atsakė teigiamai. Šėšėlinėje ekonomikoje sukasi apie 10% mūsų šalies BVP arba 4,6 mlrd. lt. Patekę į biudžetą, tie pinigai galėtų būti panaudoti didinant švietimo ir sveikatos apsaugos finansavimą. Per pastaruosius 3 mėnesius, iš 3588 ekonominių nusikaltimų išaiškinta tik 355.

Paklaustas apie kitas aktualias problemas, Paksas pasisakė už tai, kad savivaldybių ir prezidento rinkimai vyktų vienu metu, kadangi taip valstybė sutaupys 10 mln. lt., kuriuos bus galima panaudoti sprendžiant švietimo ir sveikatos apsaugos problemas.

Paksas pareiškė, kad, jeigu Sveikatos ministras Dobrovolskis neatšauks savo įsakymo dėl kompensuojamų vaistų kvotų įvedimo, Nepriklausoma frakcija dalyvaus pateikiant jam interpeliacija.

VAKARO ŽINIOSE (“Butkevičius pasitraukia”, 2 psl.), KAUNO DIENOJE (“Pakso ir Butkevičiaus keliai išsiskyrė”, 2 psl.) ir LIETUVOS RYTE (“Buvęs parlamentaras neturi laiko”) rašoma, kad buvęs Seimo narys Butkevičius negalės konsultuoti R. Pakso rinkiminį štabą dėl savo darbo Gruzijoje ir Rusijoje.

LIETUVOS RYTE (“Jaunalietuviai jaučia konkurenciją”, 2 psl.), KAUNO DIENOJE (“Jaunalietuvius suviliojo “erelių partija”, 2 psl.) ir RESPUBLIKOJE (“Politiniai autsaideriai buriasi apie Paksą”, 2 psl.) pažymima, kad dėl Nacionalinės partijos “Jaunoji Lietuva” pasyvumo į Liberalų demokratų gretas perėjo 78% jos Jonavos skyriaus narių. Butkevičius pavadino perėjusius į naują partiją žmones, tame tarpe ir buvusį Jonavos skyriaus vadą Jasiulionį, “netikraisiais jaunalietuviais”. Naujam libdemų skyriui vadovaus Seimo Nepriklausomos frakcijos nario V. Žalnerausko brolis Algimantas Žalnerauskas, o Jasiulionis išrinktas jo pavaduotoju.

 

 

2002 04 25

VAKARO ŽINIOSE (“Rolandas Paksas kviečia Džiulianį”, 3 psl.), LIETUVOS ŽINIOSE (“Paksas ieško pavyzdžių”, 2 psl.) ir RESPUBLIKOJE (Rolando Pakso viražai) pranešama apie libdemų rengiamą seminarą Lietuvos teisėsaugos pareigūnams, į kurį yra pakviestas Niujorko eks-meras R. Džiulianis, pagarsėjęs tuo, kad sugebėjo greitai ir įspūdingai sumažinti nusikalstamumo laipsnį savo mieste. Primenama apie Pakso pasiūlymą apsvarstyti visuomenėje mirties bausmės sugrąžinimą už ypač sunkius nusikaltimus ir įvesti privalomąjį moksleivių tikrinimą dėl narkotinių medžiagų vartojimo.

Į šią iniciatyvą skausmingai reagavo Vilniaus meras Zuokas, kadangi jau seniai norėjo pasižymėti šioje srityje.

LIETUVOS RYTE (“Kas išgelbėtų nuo socialdemokratų hegemonijos”, 4 psl.) piktinamasi tuo, kad socdemų ir soclibų vyriausybė ignoruoja centro dešiniąsias jėgas ir diktatoriškai formuoja Lietuvos politinę darbotvarkę, tam tikslui pasiekti pasinaudodami netgi radikaliausiais Seimo nariais. Pateikiamas Švedijos pavyzdys, kurioje kairioji vyriausybė visada bendradarbiavo su dešiniaisiais.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 05 02.

*

LR Seimas