Lietuvos Respublikos Seimas
 English  

Seimo Pirmininko kalbos

  2000 – 2004 metų kadencijos Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba, pasakyta 2004 m. lapkričio 15 d. Seimo posėdyje (2004 11 15)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba 2004 m. lapkričio 11 d. Seimo posėdyje (2004 11 11)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba, pasakyta pirmame IX (rudens) sesijos posėdyje (2004 09 10)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Seimo posėdyje minint Baltijos kelio 15-metį (2004 08 23)
  Laikinai einančio Prezidento pareigas Artūro Paulausko kalba, pasakyta iškilmingame Seimo posėdyje perduodant įgaliojimus Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui (2004 07 13)
  L. e. p. Seimo Pirmininko Česlovo Juršėno kalba nenumatytame iškilmingame posėdyje, skirtame Gedulo ir vilties dienai paminėti (2004 06 17)
  L. e. p. Seimo Pirmininko Česlovo Juršėno kalba Parlamento galerijoje atidarant parodą apie partizanų judėjimą (2004 06 14) (2004 06 16)
  L. e. p. Seimo Pirmininko Česlovo Juršėno kalba Vilniaus Nepriklausomybės aikštėje minint Gedulo ir vilties dieną (2004 m. birželio 14 d.) (2004 06 15)
  Laikinai einančio Seimo Pirmininko pareigas, Lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečio minėjimo komisijos pirmininko Česlovo Juršėno kalba iškilmingame posėdyje (2004 05 07)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba, pasakyta 2004 m. balandžio 2 d. iškilmingame Seimo posėdyje (2004 04 02)
  Seimo Pirmininko kalba Vėliavų pakėlimo ceremonijoje 2004 m. kovo 11 d. (2004 03 11)
  Seimo Pirmininko ARTŪRO PAULAUSKO, Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisijos pirmininko, kalba atidarant VILNIAUS KNYGŲ MUGĘ 2004 (2004 02 19)
  Seimo Pirmininko kalba Latvijos liaudies fronto 15 metų sukakčiai skirtos parodos „Atgimimo akimirkos nuotraukose“ pristatyme Parlamento galerijoje 2004 m. sausio 20 d. (2004 01 20)
  Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba 2004 m. sausio 13 d. Seimo posėdyje, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti (2004 01 13)
  SEIMO PIRMININKO ARTŪRO PAULAUSKO KALBA KONFERENCIJOJE „SAUSIO 13-OJI LIETUVOS ISTORINIO ATMINIMO KONTEKSTE“, skirtoje valstybingumo paminklų strategijai aptarti (2004 01 12)
  LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO ARTŪRO PAULAUSKO KALBA BALTIJOS ASAMBLĖJOS SESIJOJE (2003 11 28)
  Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba „Lietuva ir Naujųjų kaimynių iniciatyva“ Danijos Tarptautinių santykių institute, vizito Danijoje metu 2003 11 25 (2003 11 25)
  Seimo Pirmininko kalba Mokslų akademijos sesijoje „Lietuvių kalbos padėtis moksle ir visuomenėje” (2003 11 17)
  PARLAMENTO VADOVAS - APIE LIETUVIŲ KALBOS VARTOJIMĄ EUROPOS SĄJUNGOJE (2003 11 17) (2003 11 17)
  Seimo Pirmininko kalba, skirta dabartinės kadencijos Seimo veiklos trejų metų sukakčiai paminėti (pasakyta Seimo posėdyje 2003 10 21) (2003 10 21)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba minint Seime Lietuvos žydų genocido aukų atminimą (2003 09 23)
  Seimo Pirmininko A. Paulausko sveikinimas krepšininkams (2003 09 15)
  Seimo Pirmininko kalba Seimo posėdyje tragiškiems Rugsėjo 11-osios dienos įvykiams atminti 2003 09 11 (2003 09 11)
  Seimo Pirmininko A. Paulausko kalba (2003 09 10)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Šiaurės ir Baltijos valstybių parlamentų pirmininkų susitikime Palangoje 2003 m. rugpjūčio 25 d. (2003 08 25)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba, pasakyta Palangoje 2003 m. rugpjūčio 25 d. (2003 08 25)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba (2003 08 25)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba plenariniame posėdyje 2003 07 04 (2003 07 04)
  Seimo Pirmininko kalba 10-ojoje metinėje Tarpparlamentinės ortodoksų asamblėjos sesijoje (2003.06.27) (2003 06 27)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba iškilmingame posėdyje, skirtame Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įkūrimo 15-osioms metinėms paminėti 2003 06 03 (2003 06 03)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba “Europos parlamentų vaidmuo išsiplėtusioje Europoje: politinė ir institucinė dimensija” sakyta Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų susitikime Graikijoje gegužės 22-24d. (2003 05 23)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba 2003 m. gegužės 13 d. rytiniame posėdyje (2003 05 13)
   Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Seimo plenariniame posėdyje 2003 04 17 (2003 04 17)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba iškilmingame posėdyje, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 2003 03 11 (2003 03 11)
  Seimo Pirmininkas dėkoja Respublikos Prezidentui J.E. Valdui Adamkui (2003 02 26)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko sveikinimas naujajam Prezidentui 2003 02 26 (2003 02 26)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba užsienio ambasadoriams Vasario 16-osios proga 2003 02 16 (2003 02 16)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko pranešimas konferencijoje “Sveikos gyvensenos kultūra Lietuvoje. Kas atsakingas?” 2003 02 06 Palanga (2003 02 06)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba iškilmingame plenariniame posėdyje, skirtame Europos parlamento rezoliucijos 20 - mečiui ir Laisvės gynėjų dienai paminėti 2003 01 13 (2003 01 13)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba, pasakyta 14-ajame Europos Parlamento Pirmininko ir narystės ES siekiančių valstybių parlamentų pirmininkų susitikime (2002 lapkričio 26 d. Briuselis) (2002 11 26)
  Seimo Pirmininko kalba, pasakyta 2002 m. lapkričio 14-15 d. Seime vykstančioje konferencijoje „NARKOTIKŲ POLITIKA IR PREVENCIJA“ (2002 11 14)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba iškilmingame Seimo posėdyje, skirtame Steigiamojo Seimo priimtosios Lietuvos Valstybės Konstitucijos 80-osioms ir 1992 metų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 10-osioms metinėms paminėti 2002 10 25 (2002 10 25)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba parodos INFOBALT 2002 atidaryme 2002 10 23 (2002 10 23)
  Seimo Pirmininko kalba Ketinimų memorandumo pasirašymo su Jungtinių Tautų koordinatore bei Jungtinių Tautų Vystymo Programos Įgaliotąja atstove Lietuvoje C.Sultanoglu metu 2002 10 21 (2002 10 21)
  Seimo Pirmininko kalba Europos Parlamento, Lenkijos Seimo ir Senato, Rusijos Federacijos Dūmos ir Tarybos, Kaliningrado srities Dūmos vadovų susitikime Kaliningrado srities klausimu Briuselyje spalio 15d., 2002 (2002 10 15)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba tarptautinės konferencijos „Parama Lietuvos žemės ūkiui integruojantis į ES“ atidaryme rugsėjo 13 d. (2002 09 13)
  SEIMO PIRMININKO ARTŪRO PAULAUSKO KALBA MENININKŲ AKCIJOJE SEIME, SKIRTOJE RUGSĖJO 11-osios TERORO AUKOMS PAMINĖTI (2002 09 11)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba plenariniame posėdyje 2002 09 10 (2002 09 10)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Švietimo ir mokslo ministerijoje (2002 08 26)
  Seimo Pirmininko kalba Medininkų žudynių 11-ųjų metinių paminėjimo ceremoniale (2002 07 31)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba, pasakyta tarptautinių humanitarinės pagalbos ir nelaimių likvidavimo operacijų pratybų RESCURER-MEDCEUR 2002 atidaryme kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione 2002 m. liepos 16 d. (2002 07 16)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko sveikinimo kalba Lietuvos Respublikos Seimo ir Kaliningrado srities Dūmos Forume 2002 06 28 (2002 06 28)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba konferencijoje“Socialinis pedagogas – vaiko advokatas” 2002 06 021 (2002 06 21)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba konferencijoje "Žmogaus teisės Lietuvoje: Situacijos įvertinimas ir veiksmų planas” 2002 06 18 (2002 06 18)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Valstybinės vėliavos su gedulo juostomis pakėlimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje 2002 06 14 (2002 06 14)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba, pasakyta 1941 metų birželio atminties dienų paminėjime Seimo posėdyje 2002 06 13 (2002 06 13)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Lietuvių kalbos žodyno parengimo ir išleidimo paminėjime 2002 06 11 (2002 06 11)
  Seimo Pirmininko kalba Asamblėjos IX sesijoje (2002 06 08)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba, skirta Europos dienai paminėti (2002 05 07)
  Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Artūro Paulausko sveikinimas Europos Tarybos Ministrų Komiteto 110-osios sesijos dalyviams (2002 05 03)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba VIII Baltijos šalių informatikos olimpiados atidaryme 2002 04 24 (2002 04 24)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Pasaulinės Holokausto aukų dienos ir Lietuvos prisijungimo prie Tarptautinės konvencijos prieš genocidą paminėjime 2002 04 09 (2002 04 09)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Vilniaus Rotušėje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje ,,Ombudsmenų funkcijos ir vaidmuo demokratinėse šalyse" (2002 04 05)
  Seimo Pirmininko kalba iškilmingame Kovo 11-tosios minėjime Operos ir baleto teatre. Vilnius, 2002-03-11 (2002 03 12)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba pirmajame parlamento pavasario sesijos posėdyje (2002 03 10)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Lietuvos Forumo dėl Europos Sąjungos ateities steigiamojoje konferencijoje (2002 02 25)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba torų perdavimo Jeruzalės žydų paveldo centrui "Hechal Shlomo" ceremonijoje (2002 01 30)
  Seimo Pirmininko kalba, pasakyta 2002 m. sausio 25 d. neeilinio plenarinio posėdžio metu (2002 01 25)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba ET Parlamentinės Asamblėjos sesijoje (2002 01 21)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba iškilmingoje vėliavų rikiuotėje, skirtoje Krašto apsaugos savanorių pajėgų 11-osioms įkūrimo metinėms paminėti (2002 01 17)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba konferencijoje “Dėl LR Seime svarstomų LR Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo ir su juo susijusių įstatymų projektų” (2002 01 14)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba „Sausio 13-osios reikšmė”, pasakyta 2002 m. sausio 13 d. Seimo neeiliniame iškilmingame posėdyje, skirtame Laisvės gynėjų dienai (2002 01 13)
  Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Seimo posėdyje 2002 sausio 12 d. (2002 01 12)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba konferencijoje “Valdovų rūmų istorija” (2001 11 21)
   Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Europos Sąjungos (ES) šalių narių ir šalių kandidačių parlamentų pirmininkų konferencijoje “Nacionalinių parlamentų vaidmuo Europos struktūroje” (2001 11 19)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Politinių reikalų komiteto posėdyje (2001 11 19)
  Seimo Pirmininko sveikinimo kalba, pasakyta 2001 m. lapkričio 12 d., Seime vykusioje konferencijoje „Narkomanija ir AIDS: vienykime atsaką" (2001 11 14)
  Šiaurės šalių investicijos (2001 11 14)
  LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VAIDMUO UŽSIENIO POLITIKOS SRITYJE (2001 11 07)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Lietuvos seniūnų asociacijos delegatų susitikime su Seimo nariais (2001 10 31)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba konferencijoje “Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Dabartis ir perspektyvos” (2001 10 25)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba tarptautinėje konferencijoje “Rinkos ekonomikos šalių patirties pritaikymas pereinamosios ekonomikos šalių būsto finansavime: valstybės ir privačių dalyvių vaidmuo siekiant išskaidyti riziką” . (2001 10 18)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba 2001m. spalio 1 d. seminare “Nacionalinis žmogaus teisių veikimo planas tarptautinės HURIST programos kontekste ” (2001 10 01)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Lietuvos žydų genocido 60-ųjų metinių paminėjime 2001 09 20 (2001 09 20)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba 2001 09 12 neeiliniame Seimo posėdyje (2001 09 12)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba litvakų kongrese (2001 08 30)
  Seimo Pirmininko kalba, pasakyta Medininkuose (2001 08 01)
  SEIMO PIRMININKAS PASVEIKINO ŠVEICARIJOS PARLAMENTO VADOVĄ (2001 08 01)
  Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Čekijos Respublikos Senate parodos "Lietuvos parlamentarizmo raida XX amžiuje" atidarymo metu 2001 m. birželio 14 d. (2001 06 15)
  Seimo Pirmininko kalba iškilmingame Seimo posėdyje 2001 birželio 14 d.
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba 2001 birželio 14 d. Seimo plenariniame posėdyje (2001 06 14)
  Seimo Pirmininkas pasveikino žmonių su negalia sporto varžybų dalyvius (2001 06 08)
  Seimo Pirmininko kalba Estijos Riigikogu rūmuose (2001 06 05)
  Seimo Pirmininko sveikinimo kalba NATO PA sesijos dalyviams (2001 05 29)
  Seimo Pirmininko A.Paulausko kalba parodos "NATO ir LIETUVA: saugumas-partnerystė-demokratija-plėtra" atidaryme (2001 05 02)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba 2001 04 26 plenariniame posėdyje (2001 04 26)
  Seimo Pirmininko kalba tarptautinėje konferencijoje "Mažosios kalbos XXI amžiaus Europoje" (2001 04 20)
  Lietuvos parlamento vadovo kalba"Kazachstano vaizdų" parodos atidaryme (2001 04 05)
  Seimo Pirmininko kalba Pasaulio banko studijos "Kova su korupcija pereinamojo laikotarpio šalyse" pristatyme (2001 03 30)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba 2001 m. kovo 21 d. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvažiuojamajame posėdyje (2001 03 21)
  2001 03 16 Lenkijos Seimo Kolonų salėje su oficialiu vizitu viešintis Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas pasakė kalbą (2001 03 16)
  Seimo Pirmininko kalba žemdirbių suvažiavime 2001 03 13 (2001 03 14)
  Seimo Pirmininko kalba eilinės pavasario sesijos iškilmingame posėdyje (2001 03 11) (2001 03 12)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos VII sesijoje (2001 02 23)
  Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas vasario 16 d. susitiko su Lietuvos Respublikoje akredituotaisiais užsienio šalių ambasadoriais ir Seimo Konstitucijos salėje pasakė kalbą (2001 02 16)
  Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas pasveikino tarptautinės konferencijos “Ekonominė politika rengiantis stoti į Europos Sąjungą ir Ekonominę bei pinigų sąjungą ”dalyvius (2001 02 08)
  Seimo Pirmininko kalba PPO seminare (2001 01 30)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje 2001 m. sausio 13 d. (2001 01 13)
  Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba iškilmingame Seimo posėdyje, skirtame Sausio 13-osios dešimtmečiui paminėti (2001 01 13)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Parlamento gynėjų rikiuotei 2001 m. sausio 12 d. 16.13 val. (2001 01 12)
  Seimo Pirmininko kalba pasakyta 2001 m. sausio 12 d. per parodos Seime atidarymą (2001 01 12)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba pasakyta Varėnos pasienio policijos rinktinės pastato atidarymo iškilmėse 2001 m. sausio 11 d. (2001 01 11)
  Seimo Pirmininko kalba susitikime su Lietuvos ambasadoriais (2000 12 22)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Baltijos Asamblėjos XVII sesijoje (2000 12 08)
  Seimo Pirmininko sveikinimo kalba konferencijoje/diskusijoje LR Seimo nariams Lietuvos saugumo bei integracijos į NATO klausimai (2000 12 06)
  Seimo Pirmininko sveikinimo kalba (2000 12 06)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba per Čekijos Respublikos Senato pristatymą Lietuvos Seime (2000 12 05)
  LR Seimo Pirmininko A.Paulausko įžanginis žodis 2000 m. gruodžio 5 dienos plenariniame posėdyje (2000 12 05)
  Seimo Pirmininko A.Paulausko kalba konferencijoje "Moterys sprendimų priėmimo procese" (2000 11 29)
  Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Artūro Paulausko sveikinimo kalba Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute prasidėjusioje metų konferencijoje "Lietuva po Seimo rinkimų" (2000 11 24)
  SEIMO PIRMININKO ARTŪRO PAULAUSKO kalba iškilmingame Seimo posėdyje, skirtame Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 50 - čiui paminėti (2000 11 21)
  SEIMO PIRMININKO ARTŪRO PAULAUSKO KALBA SEIMO RŪMUOSE ATIDARANT PARODĄ APIE "SOLIDARUMO" JUDĖJIMO ISTORIJĄ (2000 11 09)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Šaulių sąjungos rinktinių atstovų visuotiniame suvažiavime (2000 11 04) (2000 11 07)
  Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Belgijos Karalystės Senato parodos atidaryme (2000 11 03)
  Artūro Paulausko, LR Seimo Pirmininko kalba Infobalt parodos atidaryme spalio 25 d. (2000 10 26)   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai

LR Seimas